Artikel från Lunds universitet
23 maj 2013

Genombrott mot depression vid Huntingtons sjukdom

De för Huntingtons sjukdom utmärkande danslika rörelserna har länge varit i fokus för forskare som söker en lösning på sjukdomsgåtan. Ett genombrott av en forskargrupp vid Lunds universitet kastar nytt ljus på andra symtom – depression och ångest. Genom att stänga av det muterade huntingtin-proteinet i hjärnan på möss lyckades forskarna förhindra de psykiatriska besvär som visat sig uppträda mycket tidigt i sjukdomen.

– Vi är nu först med att visa att det går att förhindra depressiva symtom vid Huntingtons sjukdom genom att stänga av det sjuka proteinet i en specifik nervcellspopulation i hjärnans hypotalamus. Detta är enormt spännande och bekräftar våra tidigare antaganden, berättar Åsa Petersén, ST-läkare i Psykiatri Skåne och docent i neurovetenskap vid Lunds universitet.

Huntingtons är en skoningslös sjukdom som ännu saknar både botemedel och lindrande behandling. De emotionella besvären drabbar den insjuknade tidigare än de motoriska symtomen och tros nu ha sitt upphov i en annan del av hjärnan, det lilla känslocentrat hypotalamus. I musmodeller som återskapar sjukdomsförloppet har forskarna identifierat tidiga förändringar hos viktiga kemiska budbärare i just hypotalamus.

– När vi nu har kunnat tydligt visa i djurförsök att depression och ångest uppträder väldigt tidigt vid Huntingtons sjukdom vill vi mer specifikt skilja ut exakt vilka nervceller i hypotalamus som är kritiska för utvecklingen av dessa symtom. På sikt ger det oss bättre möjlighet att ta fram mer träffsäkra behandlingar som kan angripa det muterade huntingtinet där det gör som mest skada, säger Åsa Petersén.

I takt med att kartläggningen av hypotalamus roll vid Huntingtons sjukdom fortskrider ökar också möjligheten att kunna få draghjälp av den bredare läkemedelsutvecklingen för psykiatriska sjukdomar.
Sannolikheten är stor att det är liknande mekanismer som styr olika former av depression menar Åsa Petersén och i jakten på bättre behandlingar hoppas hon och hennes forskargrupp kunna accelerera samarbetet med forskare i närliggande fält.

Publikation:
Artikeln är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Human Molecular Genetics
Titel: Hypothalamic expression of mutant huntingtin contributes to the development of depressive-like behavior in the BAC transgenic mouse model of Huntington?s disease
Författare: Sofia Hult Lundh, Nathalie Nilsson, Rana Soylu, Deniz Kirik and Åsa Petersén
Hum. Mol. Genet. (2013). Online: May 22, 2013

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera