Tema

Ökad risk för hjärtsjukdom hos gravida med högt blodtryck

Kvinnor med högt blodtryck under graviditeten har en ökad risk för högt blodtryck även 40 år efter havandeskapet, vilket i sin tur medför en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en studie följt 105 kvinnor som födde barn i början av 1970-talet. Hälften av kvinnorna hade ett förhöjt blodtryck under graviditeten, andra hälften hade en normal graviditet.

Studien visar att kvinnor som haft en blodtrycksökning under graviditeten oftare diagnostiseras med högt blodtryck även 35-40 år senare. Samma kvinnor uppvisade tecken på ökad kärlstelhet och viss påverkan på blodsockerbalansen.

– Vi kan se att även en diskret blodtrycksförhöjning kan kopplas till en viss försämring i hjärtats struktur och funktion hos dessa kvinnor. Sammantaget kan de här fynden delvis förklara den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom, säger Anna-Clara Collén, som redovisar resultaten i sin avhandling.

För att bevara ett friskt hjärt-kärlsystem efter klimakteriet bör kvinnor som har högt blodtryck under graviditeten sträva efter att återgå till ett normalt blodtryck efter graviditeten.

– Det handlar till exempel om att vara fysiskt aktiva och undvika övervikt. Det är också viktigt att ha en noggrann och regelbunden kontroll på blodtrycket, säger Anna-Clara Collén.

Göteborgsstudien visar också att de kvinnor som uppgav en större självupplevd stress de senaste åren hade ett större midjeomfång än kvinnor som upplevde sig mindre stressade. Ett större midjeomfång är även det kopplat till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Avhandlingen: Hypertension and cardiovascular risk factors in women – a follow-up study forty years after hypertensive pregnancies

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Ökad risk för hjärtsjukdom hos gravida med högt blodtryck

 lästid ~ 1 min