Artikel från Linköpings universitet
5 mars 2013

Tvillingar föder färre barn

Tvillingar blir föräldrar senare än ”enlingar” och sätter färre barn till världen, visar en stor studie vid Linköpings universitet.

Registerstudien omfattade alla barn födda mellan 1973 och 1983, sammanlagt en miljon varav 16 500 tvillingar. Den bekräftar uppfattningen att tvillingar oftare än enlingar föds för tidigt (34 mot 4 procent) och med låg vikt (35-40 mot 3 procent), bland annat som följd av en högre andel kejsarsnitt.

Men vad den här studien också visar, är att tvillingarna när de når vuxen ålder själva föder färre barn än genomsnittet. Detta gäller även när man jämför dem med för tidigt födda enlingar.

– Både kvinnliga och manliga tvillingar har en tio procent mindre chans att få egna barn jämfört med enlingar med samma födelsekarakteristik, säger Marie Bladh, statistiker och doktorand i obstetrik och gynekologi.

Tillsammans med sin handledare Gunilla Sydsjö, professor i reproduktionsforskning vid Linköpings universitet, publicerar hon sina resultat i den vetenskapliga tidskriften BMC Pregnancy and Childbirth.

Orsakerna kan vara sociala. Det är sedan tidigare känt att kvinnor som föder tvillingar har högre utbildning än genomsnittet av nyblivna mödrar. Detta kan vara ett skäl till att de skjuter upp sitt barnafödande, och ju äldre de är desto större är sannolikheten för tvillingfödsel.

– Det är troligt att deras barn får ett ”socialt arv” som gör att de oftare väljer att studera vidare. Ett annat skäl kan vara att de väntar med att skaffa en partner eftersom de redan har en ”psykologisk” partner i sitt tvillingsyskon, säger Marie Bladh.

Men sannolikt finns det också hittills okända medicinska faktorer bakom fenomenet.

– Vi ska nu gå vidare och borra i mammornas hälsa under graviditeten, näringsindikatorer, infektioner med mera som kan påverka deras tvillingars förmåga att själva få barn, säger Gunilla Sydsjö.

I sin roll som terapeut vid Universitetssjukhusets kvinnoklinik har hon stor erfarenhet av att hjälpa och behandla barnlösa par.

– Vi ser att en stadigt ökande andel föräldrar som söker fertilitetsbehandling, och genom de här studierna kan vi lära oss mer om vad som kan ligga bakom barnlöshet, säger Gunilla Sydsjö.

Andelen tvillingfödslar ligger nu på knappt en procent, omkring 1 000 av totalt 110 000 per år. Under den så kallade tvillingboomen kring millennieskiftet var andelen 1,6 procent, vilket hängde samman med att provrörsbefruktningar, IVF, blev rutin på sjukhusen. Bortåt en fjärdedel av de barnen föddes som tvillingar beroende på att man ofta lade tillbaka två befruktade ägg i livmodern.

Artikel: Reproductive patterns among twins – a Swedish register study of men and women born 1973–1983  av Marie Bladh, Ann Josefsson, John Carstensen, Orvar Finnström och Gunilla Sydsjö. BMC Pregnancy and Childbirth 2013, 13:6.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera