Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2012

Musikens viktiga roll i förskolan tas inte på allvar

Örebroforskaren Anna Ehrlin har undersökt musikens roll i förskolan. Hennes forskning visar att musik har en viktig funktion i sin egen rätt och kan dessutom användas som ett redskap för så väl språkstimulans som social träning. Men hennes studier visar också att musik är ett kunskapsområde som personalen allt för ofta väljer bort och inte vill ta ansvar för.

– Om förskolan ska leva upp till läroplanens mål om lärande både om och genom musik är det nödvändigt att blivande förskollärare får en utbildning i musik under studietiden som rustar för uppdraget, säger Anna Ehrlin, som har skrivit en doktorsavhandling i musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning vid Örebro universitet.

Sedan 1970-talet har förskollärarstudenter i sin musikundervisning fått höra att ”alla kan”. Men Anna Ehrlin betonar att det inte ska vara en utbildning som är inriktad på att få studenter att tro att deras musikaliska kompetens räcker. Det som behövs är en utbildning som faktiskt utvecklar studenternas musikaliska kompetens.

Väljer att avstå från att musicera
– Många förskollärare litar inte på sin egen musikaliska kompetens och väljer då att helt avstå från att musicera med barnen. I andra fall verkar musiken anses vara ett lättsamt och anspråkslöst kunskapsområde att ta ansvar för.

Anna Ehrlin, som själv har en bakgrund som grundskolelärare, vill stärka musikens plats i förskolan och i grundskolan och hoppas att hennes egen forskning kan lyfta frågor om musikens funktion och vara ett startskott för en viktig diskussion.

– Att lärare litar till sin kompetens och erfarenhet i de flesta ämnen med undantag av musik är en välkänd problematik och ämnet är starkt knutet till en föreställning om att det krävs talang för att förstå sig på eller utöva musik på ett tillfredsställande sätt.

– Och för att musik ska få en betydande plats måste alla inblandade få klart för sig att det hör till uppdraget att ta ansvar för musicerandet, vare sig det framstår som enkelt eller inte. Musiken är viktig för den pedagogiska verksamheten på så många olika sätt!

KONTAKT
För mer information kontakta Anna Ehrlin: 073-6620910

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera