Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2012

Var fjärde kvinna inte helt nöjd med vården i samband med abort

Det finns utrymme att förbättra vårdkvaliteten inom abortvården utifrån ett patientperspektiv. Det visar Marlene Makenzius i en ny avhandling från Uppsala universitet. I sina studier har hon sett att var fjärde kvinna och hälften av de män som är involverade är inte helt nöjda med vården i samband med en abort. Aborten väckte existentiella tankar hos mer än hälften av kvinnorna.

Marlene Makenzius har i sin avhandling undersökt kvinnors och mäns upplevelser och behov i samband med abort och deras syn på förebyggande åtgärder. En av avhandlingens studier visar att var fjärde kvinna och hälften av männen inte var helt nöjda med vården i samband med deras abort. Både män och kvinnor uppgav att den viktigaste faktorn för hög tillfredställelse med vården var ett gott bemötande.

En del män i studien beskrev att de kände sig negligerade och även en del kvinnor upplevde att man inte lyssnade på männen. Exempel på kommentarer från studien: ”Jag ville bara ställa några frågor men de lyssnade inte utan bara på henne” och ”Trots att han fanns med i rummet så var det bara mig de pratade med, som om det bara gällde mig och inte han”

– Att kvinnor har rätt att besluta om abort är en mänsklig rättighet som ska värnas men det innebär inte att de män som kvinnorna väljer att ta med i en abortprocess är betydelselösa eller inte har känslor och behov relaterade till aborten. Hur männen uppfattar vården kan påverka kvinnors upplevelse av vården i samband med en abort, säger Marlene Makenzius.

Frågan om bemötande är av särskild betydelse inom abortvården eftersom en inducerad abort ofta väcker existentiella tankar och känslor. I en av avhandlingens studier uttryckte nästan hälften av kvinnorna att de ville genomföra någon form av symbolisk handling i relation till aborten. Någon berättade: ”Jag tände ett ljus och tänkte på det lilla livet”.

– Livsåskådningsfrågor är högst personliga och är för de flesta i Sverige inte kopplat till religiösa trosuppfattningar. Detta gäller inte bara abortsökande kvinnor utan finns bland oss alla, inklusive vårdpersonalen. I vårdmötena inom abortvården kan det därför vara särskilt viktigt att vara öppen för olika världsbilder när det gäller abort. Detta är inte något som vanligtvis inkluderas och hanteras i de medicinska procedurerna eller dess styrdokument, säger Marlene Makenzius.

Avhandlingens resultat betonar vikten av att som abortsökande kvinna och partner få ett personligt bemötande anpassat till sina individuella behov. I avhandlingen diskuteras varför detta inte redan är en självklarhet och Marlene Makenzius menar att detta kan bero på att vårdpersonalen inte har rätt att fråga om anledningen/motiven bakom beslutet om abort enligt den svenska Abortlagstiftningen enligt vilken kvinnan själv ska fatta beslutet utan att behöva ifrågasättas eller påverkas. Marlene Makenzius studier visar att det kan vara av betydelse för kvinnor och män att just få diskutera abortbeslutet och dess bakomliggande motiv, att få förståelse och bekräftelse som en del i bearbetningen. En kvinna beskrev det så här: ”Jag förväntade mig inte att hon skulle fatta beslutet åt oss, men åtminstone att hon kunde bidra med något perspektiv till samtalet…”.

En del av slutsatserna i avhandlingen är därför att abortvården i högre grad bör arbeta med kvalitetsutveckling av bemötandefrågor.

– Det åligger hälso- och sjukvården att bland annat arbeta förebyggande vad gäller oönskade graviditeter. Vi vet att var fjärde kvinna som söker för en abort kommer att göra minst en abort till. Goda relationer är viktiga för att skapa förtroende som skulle kunna vara till fördel när det gäller att skapa motivation för att använda preventivmedel, säger Marlene Makenzius.

INFORMATION OCH KONTAKT
För mer information, kontakta Marlene Makenzius, tel: 076-1131 076, e-post: marlene.makenzius@fhi.

Avhandlingen försvaras den 21 september.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera