Artikel från Högskolan Väst
21 maj 2012

Dataspel får tredjeklassare att fatta matte på djupet

En vetenskaplig studie visar att mattespelet Rutiga Familjen kraftigt förbättrar tredjeklassares matematiska förståelse. Spelet åskådliggör hur vårt talsystem är uppbyggt. Elever som spelar det tränar sin förmåga att resonera om matematiska problem och tänka ut strategier för att lösa dem.

Den nu publicerade studien är gjord på 19 elever i en spelande grupp och 19 elever i en kontrollgrupp. Ännu opublicerade data om närmare 500 elever, inklusive kontrollgrupper, i första till sjätte klass bekräftar resultaten.

Lena Pareto, universitetslektor i datalogi vid Högskolan Väst i Trollhättan, är spelinnovatör och leder studierna om Rutiga Familjen. Hon har designat spelet för att barn ska få en grundläggande matematisk förståelse och ha roligt under tiden.

–Om man inte förstår idén med vårt talsystem då går man alldeles vilse i matematiken ganska snabbt, säger Lena Pareto.

Det finns en risk att barn som inte har den grundläggande förståelsen lär sig regler utantill och manipulerar siffror utan att förstå vad de gör. Mattespelet Rutiga Familjen motverkar detta. Här representeras ental av röda rutor och tiotal av orange lådor. När tio röda rutor ligger på spelbordet packas de ihop till en orange låda. Tio orange lådor packas ihop till en gul låda som representerar hundratal. Barnen lär sig vad de fyra räknesätten går ut på genom att lägga till och ta bort rutor och packa lådor.

– Det handlar om taluppfattningen. Ta talet 44, fyrorna ser ju precis likadana ut, men den till vänster betyder något helt annat än den till höger, säger Lena Pareto.

I Rutiga Familjen kan man välja själv om man vill tävla eller samarbeta med en medspelare. Detta är unikt i spelsammanhang. Uppgiften kan till exempel vara att packa ihop röda rutor så att man får så många orange lådor som möjligt. Den publicerade studien visar att både samarbete och tävling är starkt motiverande för eleverna. Ofta väljer de en blandning. Oavsett hur de gör kommer de att resonera om matematiska problem med varandra. Barnen kan också lära en agent att spela spelet. Syftet med detta är att de ska bli medvetna om hur de tänker.

Lena Pareto samarbetar med forskare på universiteten i Lund, Linköping och Stanford, USA. Skolor i Lund, Uddevalla och Kalifornien ingår i studierna. Den 22-24 maj kommer en grupp på sex amerikanska lärare på studiebesök till skolor i Uddevalla kommun och Högskolan Väst i Trollhättan. De ska bland annat få se hur Rutiga Familjen används i undervisningen. De ska också få information om forskning inom området på Högskolan Väst.

KONTAKT OCH INFORMATION
För mer information kontakta Lena Pareto, 070-663 22 12, lena.pareto@hv.se. Lena Pareto kan också förmedla kontakter till de svenska och amerikanska lärarna som använder spelet.

Läs mer om Rutiga Familjen och testspela här.

Referens: A teachable-agent-based game affording collaboration and competition: evaluating math comprehension and motivation, Lena Pareto, Magnus Haake, Paulina Lindström, Björn Sjödén and Agneta Gulz, Educational Technology Research and Development, 2012

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera