Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 februari 2012

Upptäckt av ämne som startar mognad av ägg kan ge fler IVF-graviditeter

Kvinnor vars ägg inte mognar kan inte bli gravida på naturlig väg, och inte heller behandlas med IVF. Men nu har forskare vid Göteborgs universitet identifierat ett ämne, cdk1, som tros ha en viktig funktion när ägg mognar hos däggdjur. På sikt kan upptäckten leda till fler lyckade provrörsbefruktningar.

Upp till femton procent av alla kvinnor i fertil ålder har svårt att bli gravida. För dem kan IVF, eller provrörsbefruktning, hjälpa dem att bli mamma. De kvinnor som är infertila på grund av att äggen inte mognar kan dock i nuläget inte få medicinsk hjälp eftersom omogna ägg inte kan befruktas. I framtiden kan dock kanske även de få hjälp efter att en forskargrupp vid Göteborgs universitet funnit att molekylen cdk1 har en viktig funktion för att äggmognad hos däggdjur ska fungera. Resultaten presenteras nu i tidskriften Human Molecular Genetics.

– Detta är de första bevisen för att cdk1 är en nyckelmolekyl när det gäller äggmognad hos däggdjur. Om resultaten står sig kan det kraftigt förbättra möjligheterna för lyckad provrörsbefruktning för kvinnor som idag inte blir gravida på grund av att äggen inte mognar, säger professor Kui Liu, vid institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Hittills har Kui Liu och hans kollegor genomfört försök på vävnadsspecifika knockoutmöss. Försöken visade att när ämnet cdk1 togs bort från mössens ägg upphörde äggens mognadsprocess. Men när forskarna tillfördes ämnet började den igen.
Professor Liu är sedan februari 2011 verksam som professor i molekylärbiologi vid naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Hans forskargrupp är specialiserad på att studera utvecklingen av kvinnliga könsceller. Under de senaste åren har han arbetat för att hans forskningsresultat ska bli användbara även på människor.

– Vi är angelägna om att börja med tester på mänskliga ägg. Förhoppningsvis kan en klinisk tillämpning var verklighet inom tio år, säger Kui Liu.

Artikeln Cdk1, but not Cdk2, is the sole Cdk that is essential and sufficient to drive resumption of meiosis in mouse oocytes publicerades i tidskriften Human Molecular Genetics den 24 februari 2012.

KORTFAKTA IVF/PROVRÖRSBEFRUKTNING
Vid IVF plockas ägg ut från kvinnans äggstockar. Äggen placeras i näringslösning i en glasskål tillsammans med spermier. De ägg som befruktas kan återföras till kvinnan och kan där utvecklas till ett foster. Världens första lyckade provrörsbefruktning genomfördes i Storbritannien 1978 och sedan dess har cirka två miljoner provrörsbarn fötts i världen. Skandinaviens första lyckade provrörsbefruktning genomfördes vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1982. I Sverige föds årligen omkring 3 500 barn efter lyckade IVF-behandlingar.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera