Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2012

Ny forskning ökar kunskapen om graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes ökar risken för senare hjärt- och kärlsjuklighet framför allt hos överviktiga kvinnor med ett BMI över 25. Det visar en ny undersökning vid Örebro universitet.

– Bland normalviktiga kvinnor såg vi ingen riskökning, säger överläkaren Helena Fadl, som skrivit en doktorsavhandling om olika aspekter på graviditetsdiabetes hos kvinnor i Sverige.

Graviditetsdiabetes är en diagnos som ställs när en kvinna utan tidigare känd diabetes har för höga blodsockervärden (hyperglykemi) under graviditeten. Det utesluter dock inte att hon kan ha haft oupptäckt diabetes före graviditeten.

I Sverige testas alla gravida kvinnor regelbundet eftersom sjukdomen kan leda till komplikationer för både mamma och barn, till exempel havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och komplicerad förlossning. Risken att få ett stort barn är nästan fem gånger högre för kvinnor med graviditetsdiabetes (15,1 procent) jämfört med friska kvinnor (3,5 procent).

Graviditet kan ses som ett stresstest
– En intressant upptäckt i undersökningen är att kvinnor födda utanför Norden har färre komplikationer vid graviditetsdiabetes. Det gäller både preeklampsi och stora barn. Barnets storlek beror visserligen i hög utsträckning på mammans längd. Men även om man tar hänsyn till den genomsnittliga längdskillnaden mellan olika etniska grupper kvarstår en tydlig skillnad i förekomst, säger Helena Fadl.

En viktig del i hennes undersökning är sambandet mellan graviditetsdiabetes och senare hjärt- och kärlsjuklighet. Hon har studerat 2642 fall från hela Sverige, och resultatet visar att risken för framtida hjärt- och kärlsjuklighet efter en graviditetsdiabetes är mer än dubbelt så stor hos kvinnor med ett BMI över 25. Däremot syns ingen ökad risk hos normalviktiga kvinnor i denna studie.

– Graviditet kan ses som ett stresstest för kvinnors hälsa som visar de långsiktiga riskerna särskilt vid övervikt, och därför borde vi kanske ha större fokus på uppföljning och förebyggande arbete när det gäller dessa kvinnor, säger Helena Fadl.

För mer information, kontakta Helena Fadl, 070-393 70 35.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera