Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2011

Med rätt aktivitet utmanas små barns kreativitet och matematiklärande

Den 1 juli i år skärptes förskolans läroplan för barns matematiska utveckling och många pedagoger brottas med frågan hur de i högre grad ska kunna föra in matematiken.En avhandling från Göteborgs universitet synliggör den matematik som finns i förskolans vardag. Med rätt material och aktiviteter kan fler pedagoger utveckla sin kunskap och uppmuntra barnens kreativa matematiska lek.

I sin avhandling undersöker Maria Reis matematiserandet hos barn i åldern 1-3 år. Det är ett område som det inte har forskats så mycket om tidigare. Detta eftersom barn före tre års ålder inte har det språk som har ansetts krävas för att man ska kunna beforska området.
Till skillnad från ämnesinnehållet ”matematik” står ”matematisera” för ett lärande som sker i handling.

– Jag menar att det ordnande som barnen gör med det erbjudna materialet är ett matematiserande, säger Maria Reis som delar in barnens ordnande i ett flertal olika kategorier.
I sin studie utgår hon från 223 episoder ur 47 timmar filmade och barninitierade aktiviteter eller lekar, som visar hur barn arbetar med egenvalt material, burk- och ringtorn. Resultaten visar att de yngsta barnen är strategiska, målinriktade och kunskapsutvecklande.

Förskolans läroplan skärptes 1 juli 2011 vad gäller målen för bland annat barns matematiska utveckling.
– Det har funnits en viss ovilja bland förskolans personal att tala i termer av bland annat matematik när det gäller förskolans verksamhet. Min avhandling vidgar med begreppet matematiserande vilken verksamhet som kan räknas dit. Jag synliggör vissa delar av all den matematik som erbjuds i vardagen och några aktiviteters pedagogiska konsekvenser, så att fler pedagoger kan utveckla sin kunskap och sitt arbete i barngruppen, säger Maria Reis, till vardags verksam som lärarutbildare vid Högskolan i Borås.

Maria Reis avhandling har tillkommit inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Maria Reis, telefon: 033–435 4371, 0708–789 491, e-post: maria.reis@hb.se

Maria Reis lägger fram sin avhandling Att ordna, från ordning till ordning. Yngre barns matematiserande vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession fredagen den 9 december, kl 10.00.
Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, sal M402

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera