Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2011

Om fysisk aktivitet och fetma hos gravida och spädbarn

Inom det medicinska forskningsfältet används många metoder för att mäta bukfetma och fysisk aktivitet. I Anna Gradmarks avhandling utvärderas några av dem. Där beskriver hon också hälsoeffekter av fysisk aktivitet och viktuppgång under graviditet. Disputationen äger rum tisdag 7 juni.

Förekomsten av fetma ökar runt om i världen. Så även i Sverige, och med fetman följer sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Det behövs tillförlitliga och lättåtkomliga mätmetoder för att värdera fysisk aktivitet och fetma för att kunna undersöka dessa faktorers förhållande till sjukdomsutveckling. Forskargruppen där Anna Gradmark ingår drar slutsatsen att vanliga metoder som frågeformulär och midjemått är tillräckliga för att uppskatta både nivån av fysisk aktivitet och mängden bukfetma hos medelålders män och kvinnor. Om frågeställningen däremot rör de olika fettdepåerna i buken kan dock ultraljud vara att föredra.

Anna Gradmark har också mätt fysisk aktivitet och insulinkänslighet hos gravida och icke-gravida kvinnor. Resultaten visar dels att gravida kvinnor tillbringar mer tid stillasittande än icke-gravida, samt att den goda effekten av fysisk aktivitet på insulinkänsligheten är märkbar oavsett graviditet eller inte. Slutsatsen blir därför att fysisk aktivitet under graviditeten möjligen kan förhindra utveckling av sjuklig insulinresistens, så kallad graviditetsdiabetes.

I avhandlingen undersöks också kroppssammansättningen hos de gravida kvinnornas spädbarn. Barnens fettmängd verkar vara beroende av när under graviditeten mödrarnas viktuppgång sker. Observationerna kan hjälpa till att utröna hur och när riskfaktorer för barnfetma och sjukdomar som diabetes påverkas redan i fosterlivet.

Anna Gradmark är uppvuxen utanför Göteborg och flyttade till Umeå 2003 för att studera. Hon arbetar nu som AT-läkare vid Norrlands universitetssjukhus. Kontakta henne gärna på
telefon 090-785 26 53, e-post anna.gradmark@medicin.umu.se

Tisdag 7 juni försvarar Anna Gradmark, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln Validation and application of objective measures of obesity and physical activity: studies in pregnant and non-pregnant adults and in infants (Svensk titel: Validering och tillämpning av objektiva mätmetoder för obesitas och fysisk aktivitet: studier av gravida och icke-gravida vuxna och av spädbarn).
Disputationen inleds klockan 9.00 i Bergasalen, byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Assistant Professor David Fields, University of Oklahoma, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43770

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera