Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2011

Kosttillskott till gravida viktigt i Bangladesh

Kosttillskott till gravida minskar andelen spädbarn med vitamin B12-brist i Bangladesh. Det visar Hanna Eneroth i sin avhandling i internationell kvinno- och barnhälsovård. Disputationen äger rum den 9 mars vid Uppsala universitet.

I låginkomstländer är det vanligt att spädbarn har brist på mineraler som järn och zink och vitaminer som vitamin A och vitamin B12 – så kallade mikronäringsämnen med ett gemensamt namn. Brist på dessa ämnen kan leda till försämrad tillväxt och utveckling hos de drabbade barnen. Världshälsoorganisationen rekommenderar att alla gravida kvinnor äter tillskott av järn och folsyra under graviditeten. Det har även föreslagits att det ska kompletteras med andra mikronäringsämnen som vitamin B12, vitamin A och zink där mikronäringsämnesbrister kan förväntas.

–    Bristerna hos spädbarnen har ofta ett samband med låga nivåer av dessa näringsämnen hos deras mödrar. Därför är det anmärkningsvärt att det inte gjorts fler studier om betydelsen av kosttillskott till mödrarna för barnens nivåer av mikronäringsämnen, säger Hanna Eneroth, som i sin avhandling studerat faktorer bakom mikronäringsämnesbrist hos barn i Bangladesh vid sex månaders ålder.

På landsbygden i Bangladesh föds många barn underviktiga och infektionssjukdomar är vanliga. De är därför sårbara för brister på mikronäringsämnen. Hanna Eneroth visar bland annat att barnen hade en lägre andel brist på vitamin B12 om deras mödrar fått ett kosttillskott som innehöll fler mikronäringsämnen än järn och folsyra.

–    Det är viktiga resultat eftersom cirka 30 procent av barnen led av vitamin B12-brist och riskerar sämre neurologisk utveckling till följd av detta, säger Hanna Eneroth.

Däremot påverkades inte den höga förekomsten av anemi, brist på zink, järn eller vitamin A av vilken typ av kosttillskott mödrarna fått i studierna. Det räcker alltså inte med kostillskott med flera mikronäringsämnen under graviditeten för att förhindra mikronäringsämnesbrister hos barnen i detta område i Bangladesh.

–    Fortsatt arbete med att förbättra näringsintaget hos kvinnor och barn samt minska förekomsten av infektionssjukdomar är därför nödvändigt.

Läs avhandlingen på universitetets webbplats [Ref 1].

För mer information, kontakta Hanna Eneroth, tel: 018-611 59 37, mobil 073-612 27 12 eller hanna.eneroth@kbh.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera