Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2010

Rökning under graviditeten kan skada barnets motorik

Kvinnor som röker under graviditeten riskerar att skada sitt barns koordination och fysiska kontroll visar en ny Örebrostudie publicerad i Journal of Epidemiology and Community Health.– Vi upptäckte dessutom att pojkars förmåga påverkas mer än flickors, säger professor Scott Montgomery vid Hälsoakademin, Örebro universitet.

– Det finns en koppling mellan nikotin och testosteron. Nikotinet har en nyckelroll i hjärnans utveckling och interagerar i hög grad med testosteron under fostertiden vilket gör pojkar extra känsliga, säger Matz Larsson, forskare i medicin och överläkare vid Lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Resultaten bygger på en undersökning av över 13,000 barn i National Child Development Study. Barnen, som är födda i Storbritannien under en bestämd vecka i mars 1958, följs under hela livet. Även mammornas rökning under graviditeten finns kartlagd.

Vid 11 års ålder testades barnens fysiska kontroll och koordination av en skolläkare. De fick plocka upp 20 tändstickor på tid – både med vänster och höger hand. De fick fylla i upp till 200 rutor på tid och kopiera en enkel figur.

Barnen till kvinnor som hade rökt minst nio cigaretter om dagen under graviditeten hade svårare att klara testen – speciellt med den handen som inte är dominant, vilket för de flesta är den vänstra.

– Våra resultat visar tydligt att kvinnor som röker under graviditeten riskerar att skada barnets motoriska förmåga. Det kan vara flera saker som ligger bakom. Nikotinet interagerar med acetylocholin, som är en viktig signalsubstans och budbärare när hjärnan formas under fostertiden. Men det kan också vara så att mammans rökning leder till att fostret drabbas av näringsbrist, säger Matz Larsson.

– Vi tycker att det är en intressant studie eftersom den bygger på fysiska tester snarare än kognitiva som är beroende av till exempel inlärning. Det gör våra resultat mindre känsliga för sociala och ekonomiska faktorer. Det kan fortfarande vara andra faktorer som hänger ihop med mammans rökning som inverkat på resultatet, men skillnaden i motorik kvarstod efter kontroll för sådant, säger Scott Montgomery.

– Resultaten ger oss en större förståelse för hur neurologisk funktion är kopplat till ohälsa som utvecklas senare i livet så som övervikt eller diabetes, eftersom dessa också hänger samman med rökning under graviditeten. Dessutom är även en liten påverkan i barnaåren viktig att notera. Det är inte sällan det kan kopplas samman med en snabbare funktionsnedsättning senare i livet, säger Scott Montgomery.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Matz Larsson: 073-80 90 228, matz.larsson@orebroll.se
Scott M. Montgomery: 070-461 25 97, scott.montgomery@orebroll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera