Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2009

Mer ansvar läggs på eleverna i matematikundervisningen

Elever tar allt större ansvar för sin egen matematikundervisning. I första hand handlar det om hur och när uppgifterna ska utföras. Däremot saknas ofta det eftersträvade inflytandet över innehållet i undervisningen. Det visar Lili-Ann Kling Sackerud, Umeå universitet, i sin avhandling.

Skolan har i uppdrag att utveckla elevernas förmåga och möjligheter att ta ansvar för sitt lärande. Syftet med Lili-Ann Kling Sackeruds avhandling har varit att undersöka hur detta fungerar i matematikundervisningen. Hon har beskrivit och analyserat skolmatematiken i grundskolans år 1-9 i relation till individen, skolverksamheten och det omgivande samhället.

De vanligast förekommande arbetssätten och arbetsformerna i matematikundervisningen är individuellt arbete i matematikboken. Läromedlet reglerar och styr verksamheten i stor utsträckning, något som även tidigare undersökningar visat.

– Lärarens roll blir att hjälpa och stötta eleverna så att de kan gå framåt i boken. Min undersökning visar dessutom att det skett förändringar i mönstret för undervisning. Individualiseringen har ökat och eleverna gör allt mer eget arbete. Ansvaret har förskjutits från lärare till elev, säger Lili-Ann Kling Sackerud.

Hon poängterar att individualisering har fått betydelsen individuellt arbetssätt snarare än att undervisningen anpassas efter elevernas kunskapsnivå.

Hennes studier visar också att lärarna sällan samtalar med sin rektor om undervisning och lärande. Det är dessutom sällsynt att rektorerna besöker klassrummen.

– Om eleverna ska kunna få möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande i matematik måste det övergripande ansvaret ligga hos skolledarna och lärarna. Då måste det också finnas en dialog mellan skolans pedagoger och ledare, något som kräver tid och resurser, förklarar Lili-Ann Kling Sackerud.

För att förändra och utveckla elevernas möjligheter krävs gemensamt arbete och ansvar. Arbetssätt och arbetsformer måste vara kopplade till kunskapsmålen för att eleverna ska kunna ta det förväntade ansvaret.

– Skolmatematiken har en viktig betydelse i skolans uppdrag att fostra eleverna till aktiva och ansvarskännande samhällsmedborgare. Min ambition är att förstärka elevernas engagemang och delaktighet i sitt eget lärande och på så sätt ge alla elever möjlighet att få en nära relation till matematiken, säger Lili-Ann Kling Sackerud.

Fredagen den 27 november, försvarar Lili-Ann Kling Sackerud, Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln  ”Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i  matematik- en skolstudie i postmodern tid”.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i N 360, Naturvetarhuset.

Fakultetsopponent är professor Ole Björkqvist, Åbo akademi, Vasa, Finland.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Lili-Ann Kling Sackerud
Telefon: 090-7867128, 070-3406389
E-post: ia.kling@matnv.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera