Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2008

Alkohol under graviditeten ledde till lägre utbildning och inkomst för barnen

Ett försök med fri starkölsförsäljning i slutet av 1960-talet ledde till ökat drickande. Barn till de unga kvinnor som var gravida under försöket har i vuxen ålder betydligt kortare utbildning och lägre inkomst än jämförbara grupper. Det visar en ny studie från IFAU.

Under 1967–68 var det tillåtet att sälja starköl i vanliga livsmedelsaffärer i Göteborgs och Bohus län samt Värmlands län. Det ledde till att konsumtionen av starköl ökade med 1 100 procent. Barnen till de unga kvinnor (under 21) som var gravida under försöket har i vuxen ålder i genomsnitt 0,3 år kortare utbildning och betydligt lägre sysselsättning än jämförbara grupper. De unga var också den grupp som under försöket rapporterades öka sin konsumtion mest. Barn till äldre mammor påverkades inte. Det beror troligen på att de redan innan försöket kunde köpa alkohol på Systembolaget.

Försök i Göteborgs och Bohus län samt Värmlands län
I november 1967 inleddes ett försök med fri starkölsförsäljning. Försöket var beräknat att pågå i 14 månader men avbröts redan efter 8,5 månader. Orsaken var oroande rapporter om ett tydligt ökat missbruk, särskilt bland ungdomar. För att skilja den direkta effekten av att dricka alkohol under graviditeten från andra faktorer (som uppväxtmiljö och inkomst) studeras de barn som fortfarande var foster under försöket. Rapporten jämför samtliga förstfödda barn i de båda försökslänen (cirka 3 500) med barn födda samtidigt i andra län.

Resultaten är i linje med tidigare forskning
Flera studier visar att det finns ett tydligt samband mellan en hög konsumtion av alkohol under graviditeten och spädbarns hälsa, beteende och inlärningsförmåga. Kunskapen om de långsiktiga konsekvenserna är dock bristfällig. Resultaten i rapporten tyder på att investeringar i barns hälsa redan i fosterstadiet har betydande effekter för utbildning och inkomster senare i livet

Rapport 2008:6 ”De långsiktiga konsekvenserna av alkoholkonsumtion under graviditeten” är skriven av Peter Nilsson vid IFAU och Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Vill du veta mer kontakta Peter Nilsson på telefon: 018-471 60 52, 070-237 67 00 eller via e-post: peter.nilsson@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera