Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2008

Avhandling vill ge nya synsätt på matematik

Matematikundervisning på universitetsnivå syftar till att ge studenterna en djupare förståelse för matematikens grundläggande begrepp. Men det som prövas, och det som studenterna verkligen använder, är ofta en mycket mer mekaniskt tolkning.

Studenterna anpassar sig också till denna situation, visar en doktorsavhandling vid Institutionen för matematiska vetenskaper vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Doktoranden Kerstin Pettersson är en erfaren matematiklärare och arbetar sedan 1985 vid Högskolan i Skövde. Hennes avhandling är den första vid institutionen som fokuserar på matematik-lärande. Avhandlingen bygger på två fallstudier.

I den ena har studenter från ingenjörsutbildning intervjuats om hur de uppfattar begrepp som funktion, gränsvärde, derivata och integral.

I den andra har en grupp matematikstuderande fått arbeta med en utmanande uppgift. Resultaten visar att studenter på de inledande matematikkurserna i stor utsträckning anpassar sig efter hur matematiken framställs i läroböcker och efter vilka frågor som ställs vid tentor och andra examinationer.

– Förenklat kan man säga att studenterna lär sig vad de ska stoppa in för att få ut ett visst svar. Men ändamålet med matematikstudierna är att ge eleverna en helhetsbild av begreppen. Vi vill inte bara lära ut hur de ska göra, utan också varför, säger Kerstin Pettersson.

Avhandlingen visar också att studenter senare utvecklar även andra förhållningssätt till matematiken. Resultaten visar att studenter kan utnyttja en växelverkan mellan olika förhållningssätt.

Doktorsavhandlingen Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i dynamiskt samspel: En studie av hur studenter nyttjar sina begreppsuppfattningar inom matematisk analys försvarades vid en disputation 8 februari. Handläggare var professorerna Mats Andersson och Inger Wistedt.

Kontaktinformation
Kerstin Pettersson,
Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet och Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde
0500-448605
kerstin.pettersson@his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera