Artikel från Växjö universitet
10 april 2007

Ny avhandling i matematik studerar dynamiska system

Vädret, aktiemarknaden och evolutionen är exempel på komplicerade system som förändras över tid, så kallade dynamiska system. Gemensamt för många sådana system är att man vill kunna göra förutsägelser eller förstå den inneboende strukturen. Att studera dynamiska system är, något förenklat, att studera hur saker och ting förändras över tid. I den matematiska grundforskningen försöker man ständigt utveckla de verktyg som behövs för att studera dynamiska system.

I en ny avhandling från Växjö universitet “Algebraic Dynamical Systems, Analytical Results and Numerical Simulations” studerar matematikern Robert Nyqvist olika typer av diskreta dynamiska system över algebraiska strukturer.

Avhandlingens utgångspunkt är en vanlig frågeställning när det gäller dynamiska system: om det finns element i systemet som återkommer med jämna mellanrum, så kallade periodiska punkter. Dessa punkter kan vara attraherande, neutrala eller repellerande, vilket säger något om vad som händer med element nära dessa punkter. Robert Nyqvists fokus har varit just på element som ligger nära dessa periodiska punkter.

Robert Nyqvist är född och uppvuxen i Exhult utanför Alvesta och arbetar idag vid Växjö universitet och Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingen “Algebraic Dynamical Systems, Analytical Results and Numerical Simulations” försvaras torsdagen 12 april kl. 14.15 i sal Myrdal, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är professor Vladimir Anashin, Russioan State University for the Humanities.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Robert Nyqvist, 0470-708965 eller e-post: robert.nyqvist@vxu.se.

Beställ boken från Växjö University Press, vup@vxu.se eller telefon: 0470-70 82 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera