Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2005

Prestigeladdat pris till lundamatematiker

Docent Nils Dencker vid Matematikcentrum, Lunds universitet, har tilldelats matematikpriset Clay Research Award år 2005. Han delar årets pris med Manjul Bhargava vid Princeton University, USA. De båda belönas för forskningsgenombrott inom matematiken, Bhargava inom talteorin och Dencker inom analysen. Priserna kommer att överlämnas vid en ceremoni vid Oxford University den 11 oktober.

Nils Dencker har bevisat att en förmodan som framkastades av F Treves och L Nirenberg är riktig. Deras påstående gjordes år 1970, och handlar om vilka linjära (pseuodo-)differentialekvationer av principaltyp som går att lösa. De flesta ekvationer av denna typ är inte lösbara, och Dencker bevisar att ett relativt enkelt villkor räcker för att visa vilka som är det. Ekvationer av principaltyp är den enklaste allmänna klassen av ekvationer och de generaliserar de som förekommer i fysikens värld.
Den vetenskapliga publiceringen av Denckers bevis kommer i tidskriften Annals of Mathematics.
– Det har tagit tid att övertyga andra matematiker om att jag hade ett bevis, speciellt som första versionen var på nästan 80 sidor. Men senare har jag förenklat och förkortat det så nu är det bara på 35 sidor, berättar Nils Denckert.
För något år sedan belönades Nils Dencker också med Kungliga Fysiografiska Sällskapets Gårdingpris för sina arbeten inom samma område. Då var beviset ännu inte allmänt accepterat; priset var ett erkännande av att Dencker tillämpat nya grepp som gav ny belysning åt probematiken.
Själva priset utgörs av en statyett med intressant matematisk yta. Bakom priset står en privat, icke-kommersiell stiftelse, The Clay Mathematics Institute. CMI har som mål att öka och sprida matematisk kunskap. Stiftelsen anordnar sommarskolor, konferenser, offentliga föreläsningar, ger forskarstöd och organiserar program för matematikbegåvade ungdomar.

Kontaktinformation
Nils Dencker anträffas på tel 046 222 44 62 eller 0705 78 79 56.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera