Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2005

Förskola utan alternativ

De allra flesta barn i Sverige går idag i förskola. Förskolan är formellt frivillig men i praktiken obligatorisk. För de barn som inte vill vara i förskolan finns oftast inga alternativ.

Det visar Ann-Marie Markström i sin avhandling i pedagogik vid LiU. Avhandlingen är den första som lagts fram inom forskarskolan pedagogiskt arbete.

Ann-Marie Markström har studerat förskolan utifrån de olika aktörerna; personal, barn, föräldrar. Bilden av ett normalt förskolebarn, visar hon, är ett självständigt barn som fungerar bra kollektivt, som tycker om att vara med andra barn, men inte är för beroende av andra.

Men det finns barn som protesterar, gråter och tydligt visar att de inte vill vara på förskolan.

– Det är en svår situation för alla, det finns oftast inga alternativ för dessa barn, säger hon. Föräldrar tvingas, av såväl karriär- som ekonomiska skäl, att arbeta, och barnomsorg i familjedaghem, eller dagmammor, är idag relativt ovanligt.

Det ställs stora krav på barnen, föräldrarna och personalen att i dagliga möten och i utvecklingssamtal förhandla om vad förskolan är för institution, tillägger Ann-Marie Markström, men också vilka uppgifter parterna har i skapandet av bilder av förskolan och förskolebarn.

Ann-Marie Markström disputerade den 20 maj.

Kontaktinformation
Telefon till Ann-Marie Markström 013-155995 eller 0706 391510, e-post: annma@iuv.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera