Artikel från Karolinska Institutet
19 februari 2004

Dålig fostertillväxt under första graviditeten ökar risken för att nästa barn ska dö innan födseln

En epidemiologisk studie vid Karolinska Institutet visar att mödrar vars foster vuxit dåligt under den första graviditeten löper en ökad risk att få ett dödfött barn vid nästa graviditet. Föds det första barnet dessutom för tidigt ökar risken ytterligare.

Studien inkluderade drygt 400 000 svenska kvinnor som fött sitt första och andra barn under perioden 1983-1997. De kvinnor vars första barn växt dåligt och dessutom fötts mer än 8 veckor för tidigt löpte en fem gånger så stor risk för dödfödsel vid den andra graviditeten jämfört med de kvinnor vars första barn hade normal fostertillväxt och graviditetslängd. För mödrar till barn som växt dåligt under graviditeten och som fötts 4-8 veckor för tidigt var risken för dödfödsel vid nästa graviditet mer än tre gånger så stor, medan om fostret växt dåligt men fötts på beräknad tid var risken fördubblad.

Det finns flera orsaker till att ett fosters tillväxt i livmodern hämmas. Bland annat påverkas fostertillväxten negativt om modern har högt blodtryck eller röker under graviditeten. Forskning på senare tid pekar också på att genetiska faktorer påverkar fostertillväxten.

I princip samtliga dödfödslar som skett efter den 27:e graviditetsveckan under de aktuella åren i Sverige inkluderades i studien. En observation som gjordes var att de kvinnor som råkat ut för dödfödsel vid sin första graviditet löpte en mindre risk för dödfödsel vid den andra graviditeten, än de kvinnor vars första barn växt dåligt under graviditeten och fötts mer än fyra veckor för tidigt. En tänkbar orsak till detta kan vara att kvinnor som tidigare upplevt dödfödsel övervakas noggrannare under graviditeten än kvinnor som fött barn för tidigt och som växt dåligt.

Undersökningens resultat understryker tidigare fynd att tillväxtstörning i fosterlivet kan leda till fosterdöd. En förutsättning för att minska antalet dödfödda är sannolikt att förbättra diagnostiken av tillväxtstörda graviditeter. Det är dock viktigt att samtidigt betona att de allra flesta kvinnor som tidigare fött ett barn som vuxit dåligt i livmodern kommer att ha en normal andra graviditet, säger professor Sven Cnattingius, en av forskarna i studien.

Undersökningen publiceras den 19 februari i den amerikanska tidskriften New England Journal of Medicine.

Publikation
Surkan P, Stephansson O, Dickman PW, Cnattingius S. (2004) Previous preterm and small-for-gestational-age births and the subsequent risk of stillbirth. New England Journal of Medicine, 350(8), 21-29.

För frågor, kontakta:
Professor Sven Cnattingius, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
Telefon: 08-524 86190, mobil: 073-3461086 eller e-post: sven.cnattingius@meb.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera