Artikel från Umeå universitet
5 december 2002

Musikalisk matematik

Matematik på avhandlingens nivå ska inte bara ses som ett eventuellt redskap för framtida tillämpningar utan främst som ett stycke konst, att jämställas med välkomponerad musik.

Avhandlingen handlar om den gren inom den flerdimensionella komplexa analysen som heter pluripotentialteori. Pluripotentialteorin har sitt ursprung i potentialteorin. Delar av den klassiska potentialteorin och komplexa analysen kommer till användning som redskap inom områden som till exempel elektromagnetism och telekommunikation.


Per Åhag är uppvuxen i Falköping och i Göteborg. Han är nu bosatt i Sundsvall.

Fredagen den 13 December försvarar Per Åhag, matematiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: The Complex Monge-Ampère Operator on Bounded
Hypercovex Domains. Svensk titel: Den komplexa Monge-Ampèreoperatorn definierad på begränsade hyperkonvexa områden.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i MIT-huset, hörsal MA 121.
Fakultetsopponent är professor Norman Levenberg, Rawles Hall Indiana University, Bloomington, Indiana, USA.

Kontaktinformation
Per Åhag nås på:
Tel: 0730 – 65 14 40.
E-post: per.ahag@mh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera