Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2001

Låt eleverna tänka själv!

Avhandlingen behandlar matematikundervisning i gymnasieskolan, särskilt hur ett undersökande arbetssätt används och kan användas. Resultaten indikerar att gymnasieelever både kan och vill undersöka matematik på en relativt hög abstraktionsnivå, men att sådan verksamhet är mycket ovanlig.

Elever använder nästan all tid i skolan till att träna rutinfärdigheter, något som kan få till följd att det matematiska innehållet kommer i skymundan. Eleverna använder i mycket stor utsträckning ytliga minnesbilder och intränade, ofta obegripliga, procedurer för att lösa uppgifter. En sådan strategi kommer till korta när eleverna träffar på nya problem eller när djupare matematiska resonemang krävs. Utforskning av och diskussioner om matematiska begrepp och frågeställningar kan vara ett sätt att ge eleverna en bättre förståelse av matematiken, och därmed möjligheter att behandla mer genuina problem. Detta är den första doktorsavhandlingen i matematik med inriktning mot matematikdidaktik som presenterats vid Umeå universitet.

Tomas Bergqvist nås på:
Tel: 090 – 786 61 39
Hem: 0934-300 20.
E-post: tomas.bergqvist@math.umu.se

Torsdagen den 1 november försvarar Tomas Bergqvist, matematiska institutionen, Umeå Universitet, sin doktorsavhandling med titeln: To Explore and Verify in Mathematics. Svensk titel: Att undersöka och verifiera i matematik.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i MIT-huset, hörsal MA121.
Fakultetsopponent är Dr. Morten Blomhøj, Roskilde Universitet, Danmark.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera