Skolbarn sittande på golvet i ett klassrum. Vuxen i bakgrunden. Flera barn räcker upp handen.
8 januari 2024

Så kan barn hållas borta från gängen

<p>Det går att minska risken att unga dras till kriminella gäng, enligt en ny rapport. Det handlar om metoder som har prövats i USA...

placeholder bild.
19 mars 2015

Luckor i kunskapen om barn- och ungdomstandvård – fluor enda säkra metoden

<p>Tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen är den enda vetenskapligt belagda metoden mot karies hos barn och...

placeholder bild.
19 februari 2015

Vilka vetenskapliga bevis behövs i vården?

<p>Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har tagit fram en svensk version av webbplatsen och boken Testing treatments ,...

placeholder bild.
2 februari 2015

Bättre återhämtning genom strukturerat teamarbete i vården

<p>Äldre personer som drabbats av stroke eller fraktur i höften har bäst chanser att återgå till ett aktivt liv om...

placeholder bild.
27 januari 2015

Oklart hur depression hos äldre bäst ska behandlas

<p>Många äldre med depression blir inte tillräckligt hjälpta av antidepressiva läkemedel. Men för en del personer kan...

placeholder bild.
26 november 2014

Blodförtunnande läkemedel gör nytta även för äldre

<p>SBU:s rapport visar att personer i hög ålder har nytta av blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer, stroke och...

placeholder bild.
5 november 2014

Nyttan av kosttillägg till undernärda äldre är oklart

<p>Det är oklart om kosttillägg till de äldsta gör nytta visar SBU i en rapport. På området finns det forskning men...

placeholder bild.
5 februari 2014

Bildteknik räcker ännu inte vid misstänkt prostatacancer

<p>Idag utreds misstankar om prostatacancer med hjälp av ultraljud i kombi­nation med vävnadsprov. Nya metoder för att avbilda...

placeholder bild.
6 december 2013

Lång antibiotikabehandling vid borrelia – oviss nytta

<p>SBU:s senaste granskning handlar om borreliainfektion. Rapporten visar att det är ovisst hur länge behandling med antibiotika ska...

placeholder bild.
11 juni 2013

Medicin vid ADHD har effekt på kort sikt men långtidsstudier behövs

<p>Föräldrar till barn med ADHD kan känna sig beroende av vårdpersonal samtidigt som de känner osäkerhet om...

placeholder bild.
17 april 2013

Bevisat mindre störd sömn med stöd och rättvisa på jobbet

<p>Personer som har medmänskligt stöd på jobbet, möjlighet till kontroll över arbetet och som känner sig rättvist...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera