19 februari 2015

Vilka vetenskapliga bevis behövs i vården?

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har tagit fram en svensk version av webbplatsen och boken Testing treatments , på svenska kallad Bättre behandling .

Förlagan kommer från Storbritannien och fyra författare, däribland Sir Iain Chalmers, grundaren av det internationella forskarnätverket Cochrane Collaboration.

Sajten kan hjälpa patienter, närstående och andra intresserade att bedöma om det finns något vetenskapligt stöd för olika påståenden som sprids, till exempel på nätet, om nytta och risker med olika behandlingar och levnadsvanor.

Bättre behandling ger stöd för att tänka kritiskt om sådana påståenden. Den beskriver hur man kan hitta och fråga efter bra forskningsstudier. Den ger också exempel på hur viktigt det är att ifrågasätta vetenskapliga studier av tvivelaktig kvalitet, ogrundade larm och reklambudskap.

Detta ligger i linje med Sveriges nya patientlag (SFS 2014:821) som började gälla den 1 januari 2015. Lagen betonar patientens ställning, rätt till självbestämmande och delaktighet. För att kunna delta i vårdbeslut måste patienten ha tillförlitlig information om olika metoder som finns för undersökning, vård och behandling och om betydelsefulla risker för biverkningar.

Bättre behandling kan vara ett stöd för bättre samtal mellan patienter, närstående och sjukvårdspersonal genom att ta upp frågor som:

Hur kan forskning visa om en viss behandlingsmetod är bättre än en annan?

• Vilka vetenskapliga bevis behövs – och vilka forskningsresultat kan man lita på?

• Varför räcker det sällan med en enda vetenskaplig studie?

• Om det saknas tillförlitliga bevis, vad kan man själv göra för att påverka forskningen?

Läs mer på SBU:s webbplats http://sbu.se/sv/Publicerat/Battre-behandling/ där boken kan laddas ner kostnadsfritt eller beställas i tryck.

Kontaktinformation
http://sbu.se/sv/Kontakt/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera