Artikel från SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 februari 2015

Bättre återhämtning genom strukturerat teamarbete i vården

Äldre personer som drabbats av stroke eller fraktur i höften har bäst chanser att återgå till ett aktivt liv om vården är organiserad i team som arbetar över yrkesgränserna. Två SBU-rapporter ger samstämmiga resultat.

Det strukturerade teamarbete som SBU lyfter fram i rapporten om Stroke, leder till att fler personer överlever och att färre behöver hjälp med vardagliga behov efter stroke. Samarbete över yrkes­gränserna är avgörande.

SBU:s har granskat en arbetsmetod som innebär att teamet runt patienten samordnar utskrivningen från sjukhuset och att samma team ansvarar för rehabiliteringen i hemmet. Metoden är sannolikt även kostnadseffektiv jämfört med vanlig rehabilitering eftersom patienterna gynnas utan att den totala kostnaden ökar. Mycket få sjukhus i Sverige använder detta arbetssätt.

Rapporten om höftfraktur bygger på forskning från flera länder. I studierna har man jämfört inter­disciplinära team med konventionell vård. Interdisciplinära team har regelbundna möten som inkluderar en grundlig geriatrisk bedömning, vårdplanering, behandling och uppföljning. Äldre personer som får en höftfraktur får i större utsträckning tillbak rörlighet och förmåga att klara vardagssysslor om vården jobbar i interdisciplinära team.

FAKTA
Om stoke: Varje år får cirka 25 000 personer stroke i Sverige. Cirka 80 procent är över 65 år. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna.

Rapporten ”Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke” (2015) finns på SBU.

Om höftfraktur: Höftfrakturer är ett stort folkhälsoproblem med över 17 000 fall per år. Ungefär två tredjedelar av de drabbade är kvinnor och genomsnittsålder är 82 år. Snabb operation och träning så snart som möjligt är viktigt. Om personen istället blir passiv ökar risken för komplikationer som lung­inflammation, blodpropp och trycksår.

Rapporten ”Rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer – interdisciplinära team” (2015) finns på SBU.

Kontaktinformation
Om stroke: Lotta Widén-Holmqvist, professor, telefon 070-870 45 25, Lena von Koch, professor, telefon 070-786 93 86, Jenny Odeberg, projektledare SBU, telefon 08-412 32 46. Om höftfraktur: Karl-Göran Thorngren, professor, telefon 0705-22 62 75 Lena Zidén, fil dr, fysioterapeut, telefon 0734-14 55 60 Sten Anttila, projektledare SBU, telefon 08-412 32 75.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera