Artikel från SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2015

Luckor i kunskapen om barn- och ungdomstandvård – fluor enda säkra metoden

Tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen är den enda vetenskapligt belagda metoden mot karies hos barn och ungdomar. Det visar SBU:s kartläggning av metoder som används inom barn- och ungdomstandvården. Övriga behandlingar vet vi ännu inte om de är bra eller dåliga.

Det finns ett stort behov av forskning inom barn- och ungdomstandvården visar SBU i en ny rapport. Översikten tar upp de viktigaste behandlingarna inom området och många metoder saknar evidens. Dagens metoder kanske är de rätta – men vi vet ännu inte om de är effektiva, säkra eller vilken metod som är mest kostnadseffektiv. Om behandlingsmetoderna för barn och ungdomar är effektiva finns bättre förutsättningar för en god tandhälsa under resten av livet. Detta kan även spara pengar för samhället.

Kunskapsluckorna inom barn- och ungdomstandvården beror antingen på att det saknas forskning eller att forskningen har för låg kvalitet. Områden som SBU har gått igenom är till exempel tandvårdsrädsla, förebyggande behandling mot karies, diagnostik av karies och tandvård för barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Bakgrund
Översikten om barn- och ungdomstandvården är en fortsättning på SBU:s kartläggning av kunskap inom tandvården. SBU har tidigare undersökt vuxentandvården i flera rapporter. Projektgruppen har identifierat, värderat och sammanställt kunskap och kunskapsluckor inom en rad viktiga områden inom barn- och ungdomstandvården. SBU baserar rapporten på de 40 bästa översikterna av sammanlagt 400 översikter. Rapporten kan ligga till grund för beslut om riktlinjer och för beslut om framtida forskning.

Rapporten ”En systematisk kartläggning och granskning av systematiska översikter inom barn- och ungdomstandvården – vad vet vi egentligen?” finns på www.sbu.se.

Kontaktinformation
Gunilla Klingberg, professor pedodonti telefon 070-780 00 44, Sofia Tranæus, professor i medicinsk och odontologisk metodutvärdering vid SBU, 08-412 32 14.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera