Tema

SiS satsar på forskning om ensamkommande barn

Statens institutionsstyrelse, SiS, satsar nu sju miljoner kronor över tre år på forskning om ensamkommande barn. Kunskap och forskning om denna grupp är mycket begränsad, både i Sverige och internationellt. Den kunskap som skapas av den aktuella forskningen ska användas till utvecklade och förbättrade insatser för de ensamkommande ungdomarna.

Samhälle & kultur

SiS unga berättar om sina liv

”Förlåt för all skit. Jag vill fixa mitt liv. Skippa kriminalitet o skapa något fint.” Det skriver Masse, en ung kille som är tvångsomhändertagen hos Statens institutionsstyrelse, SiS. Masse skriver i boken Ängel – en antologi där alla texter är författade av pojkar och flickor på SiS ungdomshem.

Samhälle & kultur

Unga begår färre brott efter tiden på SiS

De flesta ungdomar begår färre brott ett år efter att de lämnat Statens institutionsstyrelse, SiS. Det visar en ny uppföljning av ungdomar utskrivna från SiS, år 2007. Även ungdomar som är fortsatt kriminella tycker att de gjort framsteg.- Det intressanta är att ungdomarna själva upplever en gradvis positiv förändring, säger Stefan Nordqvist, utredare vid SiS FoU-enhet.

Samhälle & kultur

En av fyra har tidigare försökt ta sitt liv

Nästan var fjärde ungdom som förra året skrevs in vid SiS ungdomshem Råby har någon gång tidigare försökt ta sitt liv. Tre av tio har haft självmordstankar.Det är värdefull kunskap som kommit fram i SiS särskilda satsning för att förhindra självmord. All personal har fått utbildning och på Råby har det hunnit bli rutin att ställa viktiga frågor redan en timme efter intagning.

Samhälle & kultur

Hot och våld mot SiS-anställda ökade förra året

Förra året ökade antal rapporterade vålds- och hotincidenter vid Statens institutionsstyrelse, SiS, med 11 procent. Det är på vuxensidan, inom LVM*, som ökningen skett. Antalet incidenter ökade från 142 år 2009 till 238 år 2010. LVM-vården som hade en mycket hög beläggning förra året har en målgrupp med särskilt vårdkrävande klienter med utagerande beteende.

Samhälle & kultur

Satsning ökar chanserna till liv utan kriminalitet

Förra året hade 84 procent av de ungdomar som avtjänade sluten ungdomsvård någon planering inför utslussning. Det är en betydlig förbättring jämfört med föregående år då siffran var 63 procent. Regeringen vill stärka utslussning från sluten ungdomsvård ytterligare och har lämnat ett lagförslag där Statens institutionsstyrelse, SiS, får ett tydligare ansvar.- Det ger oss en bättre möjligheter att kunna påverka återfallsbenägenheten, säger Nils Åkesson, utvecklingsdirektör på SiS.

Samhälle & kultur

En av tre har fått fråga om sex mot ersättning

En av tre flickor och en av tre kvinnor som vårdas på institution vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har någon gång fått frågan om ersättning eller byte av sexuella tjänster. Detta säger något om gruppens utsatthet och om det sociala sammanhang de befinner sig i.- Det finns ett samband mellan missbruk och prostitution eftersom prostitution kan vara ett sätt att finansiera missbruket, säger Anita Andersson, utredare vid SiS.

Samhälle & kultur

Pojkar som har begått sexuella övergrepp berättar

Få handlingar eller brott väcker så starka känslor som sexuella övergrepp, särskilt om de är riktade mot barn. Dessa starka känslor ställer krav på dem som ska arbeta med den som begått övergrepp. Personalen behöver förstå varför övergreppen skett. I rapporten Det känns som om jag inte har haft nåt riktigt liv än berättar 45 tonårspojkar, som har begått sexuella övergrepp, om sin bakgrund och om övergreppen. Forskarrapporten presenteras av Statens institutionsstyrelse, SiS, i dag.

Samhälle & kultur

18 av 20 kvinnor blev drogfria

En färsk rapport, ”Del av ett sammanhang”, visar att Statens institutionsstyrelses LVM-hem Fortunagården nått mycket goda resultat i arbetet med missbrukande kvinnor. Genom att arbeta enligt en nätverksmodell lyckades de flesta ta steget till ett liv utan droger.

Hälsa & medicin

Tunga missbrukare vittnar om stor ensamhet

Marginaliserade i samhället. Söndervittrade sociala nätverk. Inga personliga vänner. Så beskriver tunga missbrukare sin livssituation i en ny forskningsrapport från SiS. För att kunna bygga upp ett drogfritt liv krävs ett långt mer omfattande och kontinuerligt stöd än missbrukarna uppfattar att de hittills fått.

Samhälle & kultur

Ny rapport om utsattheten bland kvinnliga missbrukare

Utsattheten är stor bland unga kvinnliga narkomaner som tas in vid Statens institutionsstyrelse (SiS). I en ny studie av tvångsvårdade narkotikamissbrukande kvinnor hade runt 70 procent personlighetsstörningar, och 60 procent hade försökt att ta sitt liv. Undersökningen gäller 115 kvinnor som vårdats vid SiS-institutionen Lunden i Lund, men resultaten är generaliserbara till kvinnliga narkotikamissbrukare inom tvångsvården.

Samhälle & kultur

Ny rapport från Statens institutionsstyrelse – Svårt ordna boende för tvångsomhändertagna missbrukare

Missbrukare som tvångsomhändertas förblir hemlösa eller kan till och med förlora sin bostad. Det här visar en ny forskningsrapport från Statens institutionsstyrelse (SiS). Rapporten innehåller en uppföljning av samtliga missbrukare som tvångsomhändertogs i Malmö, Helsingborg och Lund under 2000.

Samhälle & kultur