Artikel från Statens institutionsstyrelse

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2011

En av fyra har tidigare försökt ta sitt liv

Nästan var fjärde ungdom som förra året skrevs in vid SiS ungdomshem Råby har någon gång tidigare försökt ta sitt liv. Tre av tio har haft självmordstankar.Det är värdefull kunskap som kommit fram i SiS särskilda satsning för att förhindra självmord. All personal har fått utbildning och på Råby har det hunnit bli rutin att ställa viktiga frågor redan en timme efter intagning.

SiS har genomfört en särskild satsning på utbildning i självmordsprevention för all personal som har direktkontakt med ungdomar och klienter. Utbildningen handlar om att öka kunskaperna om bedömningar och åtgärder i arbetet med självmordsnära personer.

Fokus på arbetet har varit att ta fram riktlinjer och använda handlingsplanen för arbete med självmordsprevention. I riktlinjerna finns bland annat ett frågeformulär med 13 frågor. Frågorna är konkreta och bör ställas så fort som möjligt efter intagning. På SiS ungdomshem Råby har frågorna hunnit bli rutin. Sedan ett år tillbaka får den pojke eller flicka som blir intagen frågorna inom en timme.

– Genom det här sättet att fråga har vi hittat unga som tidigare försökt ta livet av sig och som ingen, vare sig föräldrar, socialtjänsten eller sjukvården, kände till. Det lönar sig alltså att ställa frågan, säger Eva da Silva, psykolog och metodutvecklare och på SiS och tillägger:

– Det är viktigt att få tag på de klienter som tidigare gjort självmordsförsök, speciellt under senaste året eftersom de är i riskzonen att göra det igen.

Behandlingspersonalen inom SiS möter i sitt arbete människor med komplicerade livssituationer och förväntas ha kunskap inom många områden. Tidigare har personalen inte haft särskilt fokus på självmord men genom den här satsningen har allas kunskap och preventiva beredskap ökat.

Många ungdomar har reagerat positivt på att någon frågar och visar intresse. En del har sagt att det här har de berättat många gånger men att ingen frågat vidare. På Råby har man ställt samman resultaten från det första året med frågeformuläret. Statistiken visar att nästan var fjärde ungdom, 23 procent, försökt ta sitt liv. Tre av tio har haft självmordstankar.

– Det finns ingen anledning att tro att det här skulle vara specifikt för Råby. De tar inte emot ungdomar som i sin problematik är särskilt självmordsbenägna, säger Eva da Silva.

Förra året utbildades personalen på i stort sett alla institutioner. Alla kommer dessutom att vidareutbildas och dessutom kommer det varje år att hållas en utbildning för nyanställd behandlingspersonal. En effekt som satsningen haft på personalen är att många känner en större trygghet och säkerhet när de möter en självmordsnära person.

FAKTA
anmälda fall enligt Lex Maria – källa Granskningsenheten SiS

År 2009
LVM
antal självmord 5
antal självmordsförsök 2

LVU
antal självmord 2
antal självmordsförsök 11

År 2010
LVM
antal självmord 2
antal självmordsförsök 4

LVU
antal självmord 0
antal självmordsförsök 4

Kontaktinformation
Frågor:
Eva da Silva , metodutvecklare och psykolog 08-453 40 49
Göran Leijon, särskild utredare på granskningsenheten, 08-453 29 09

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera