Artikel från Statens institutionsstyrelse

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 november 2013

Forskning om institutionsvård

Vetenskapliga rådet inom Statens institutionsstyrelse har nu tagit ställning till ansökningar om anslag till forskning som rör institutionsvård av barn, ungdomar och vuxna missbrukare. Fyra forskningsprojekt har beviljats anslag.

Lars Kjellin som är verksam vid Psykiatriskt forskningscentrum inom Örebro läns landsting får 900 000 kr för projektet “Hantering av hot och våld inom tvångsvården av unga — Etik, bemötande och säkerhet”.

Ingrid Rydstedt vid Karlstads universitet får 2,1 milj kr för ett forskningsprojekt kring psykiatrisk samsjuklighet inom LVM-vården.

Bo Vinnerljung vid Stockholms universitet får 1,3 milj kr för ett forskningsprojekt kring hälsokontroll för skolpliktiga ungdomar placerade inom SiS.

David Wästerfors vid Lunds universitet får 500 000 kr för forskningsprojektet “Våldets förgrund och bakgrund”.

Statens institutionsstyrelse satsar varje år cirka 30 milj kr på forskning, utveckling och utbildning. Forskningen bedrivs av oberoende forskare vid universitet och högskolor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera