Artikel från Statens institutionsstyrelse

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2003

SiS satsar på forskning om unga brottslingar

Inför verksamhetsåret 2004 delar SiS ut nästan 1,7 miljoner kronor i nya forskningsanslag. Riskfaktorer för utvecklande av kriminalitet och återfall i brott är forskningsområden som SiS vetenskapliga råd har prioriterat i valet av projekt som tilldelats medel.

– SiS tar emot landets tyngsta ungdomsbrottslingar. Tidigare forskning har visat att ungdomar med den typen av problematik generellt sett har en mycket dyster prognos. Därför är det viktigt att vi följer upp resultaten av vår behandling av ungdomsbrottslingar och får ökad kunskap om hur man kan minska risker för återfall i brott, säger SiS generaldirektör Sture Korpi.

Riskbedömningsinstrument för unga utvärderas
Docent Niklas Långström vid Centrum för våldsprevention har fått 332 000 kronor för att utvärdera beslutsstödet SAVRY. Det används för att bedöma risk för återfall i våldsbeteende hos unga brottslingar. Sedan några år tillbaka arbetar SiS systematiskt med riskbedömningar inför permissioner och förflyttningar i vårdkedjan när det gäller de grövsta ungdomsbrottslingarna. Forskningsprojektet kan ge ytterligare värdefull kunskap i det arbetet.

Henrik Söderström, doktor i psykiatri vid Göteborgs universitet, får en halv miljon kronor för att studera empatistörningar hos personer som utvecklat beteendestörningar tidigt i livet. Syftet är bland annat att lägga grunden för en behandling av personlighetsstörda personer med dålig förmåga till empati.

Återfall i brott ska studeras
År 1999 infördes sluten ungdomsvård i Sverige. Det innebär att ungdomar under 18 år som begår grova brott kan dömas till behandling på SiS institutioner istället för att få ett fängelsestraff. Resultaten av sluten ungdomsvård ska nu utvärderas i ett forskningsprojekt som får 245 000 kronor. Professor Eckart Kühlhorn vid Stockholms universitet kommer att jämföra återfall i brott för unga lagöverträdare som avtjänat sluten ungdomsvård, fängelsestraff eller andra typer av påföljder i öppna former.

Förteckning över forskningsprojekt som beviljats medel för verksamhetsåret 2004 SiS delar sammanlagt ut 1 684 508 kronor för genomförande av följande forskningsprojekt: Barn och ungdomar i institutionsvård. En rättsvetenskaplig undersökning av ungas rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi Titti Mattsson, Juridiska institutionen, Lunds universitet 110 552 kronor

Att bedöma unga våldsbrottsdömdas risk för problem med anpassning på institution och återfall i brott: Utvärdering av beslutsstödet SAVRY Niklas Långström, Centrum för våldsprevention, Karolinska Institutet 332 000 kronor

Empatistörningar som riskfaktor hos personer med tidigt debuterande beteendestörningar Henrik Söderström, Rättspsykiatriska avdelningen, Göteborgs universitet 500 000 kronor

Återfall i brott för unga lagöverträdare efter sluten ungdomsvård, fängelse och alternativa straff utanför anstalter Eckart Kühlhorn, SoRAD, Stockholms universitet 245 082 kronor

Lokal missbrukarvårdspolitik och -praktik. Tvångsvård och alternativa reaktioner i svenska och finska kommuner Kerstin Stenius, SoRAD, Stockholms universitet 496 874 kronor

Kontaktinformation
Mer information: FoU-direktör Nils Åkesson,
tel 070-589 04 59
Presskontakt: Presschef Jessica Rydén, tel 08-453 40 56, 070-687 32 42

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera