23 mars 2005

18 av 20 kvinnor blev drogfria

En färsk rapport, “Del av ett sammanhang”, visar att Statens institutionsstyrelses LVM-hem Fortunagården nått mycket goda resultat i arbetet med missbrukande kvinnor. Genom att arbeta enligt en nätverksmodell lyckades de flesta ta steget till ett liv utan droger.

– Med tanke på vilka klienter vi har är det här ett sensationellt resultat, säger Sture Korpi, generaldirektör för SiS.

Kvinnorna som vistas på Fortunagården är dömda till vård enligt lagen om vård av missbrukare, LVM. Numera är det bara de verkligt svåra fallen som blir aktuella för LVM-vård överhuvudtaget.

Kvinnorna fick under projekttiden år 2000 till 2002 en kontaktperson som de byggde en förtroendefull relation till. Kontaktpersonen såg till att kvinnan inte hamnade “mellan stolarna” efter tiden på LVM-hemmet. Relationen i sig är också mycket värdefull och kan göra att kvinnan åter orkar ta till sig det nätverk eller delar av nätverk som även LVM-klienter har.

– Vi vill ta fram kraften i det sociala nätverk som många klienter trots allt har, säger Gunnel Elf, chef för Fortunagården.

– Vår bedömning är att man genom att arbeta med klienters professionella och privata nätverk kan göra en bättre kartläggning av klientens liv och därmed en mer realistisk och verklighetsförankrad behandlingsplanering, säger Ell-Marie Wärmegård, psykoterapeut på Fortunagården, som skrivit rapporten.

18 av 20 slutade missbruka
18 av de 20 kvinnor som deltog slutade missbruka droger under projektets gång. Tio lyckades vara drogfria under hela tiden. Åtta klienter hade återfall men med nya behandlingsplaner fullföljde de projektet och blev drogfria. Två klienter avbröt och återgick helt i missbruk.

– När en kvinna återfaller i missbruk eller när hon eller nätverket ger signaler om att hon är i riskzonen för ett återfall mobiliserar nätverket sina insatser, säger Ell-Marie Wärmegård.

Genom projektmedel fick socialtjänsten Fortunagårdens eftervård gratis. Det gjorde att placeringarna ökade markant.

Tanken med en vårdkedja
Vad SiS hoppas på i dag är en väl fungerande vårdkedja; ett ökat samarbete med både sjukvården och socialtjänsten. En missbrukare som vill eller måste bli avgiftad på grund av fara för sitt liv ska få det omedelbart och inte stängas ute på grund av platsbrist på sjukhusen eller snålhet hos socialtjänsten med LVM. LVM-hemmen är skickliga på avgiftning. Efter tiden på LVM-hemmet ska socialtjänsten erbjuda en kvalificerad eftervård.

Regeringen har beslutat att avsätta 300 miljoner kronor under en treårsperiod för att subventionera LVM-vården för kommunerna. De resurser som därmed frigörs kan stärka andra delar av vårdkedjan. Kommunerna ska samtidigt åta sig att erbjuda kvalificerad eftervård, nätverk och boende samt praktik, jobb eller vettig sysselsättning. Regeringen kallar satsningen “Ett kontrakt för livet”. Fortunagården har i projektet redan framgångsrikt arbetat som det är tänkt i en vårdkedja.

Rapporten “Del av ett sammanhang” går att ladda ner från SiS hemsida www.stat-inst.se under Publikationer, Allmänna rapporter.

Statens institutionsstyrelse, SiS
SiS är en statlig myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem och av vuxna missbrukare. Vården bedrivs vid 34 särskilda ungdomshem och 14 LVM-hem över hela landet. Varje år tar SiS emot cirka 1000 personer med missbruksproblem och 1000 ungdomar. De flesta av dem har varit föremål för samhällsingripanden flera gånger utan att deras situation har förbättrats. En viktig del i SiS uppdrag är att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Under åren har SiS bedrivit ett omfattande utvecklings- och utbildningsarbete. Flera av de utvecklings- och forskningsprojekt som bedrivits med stöd av SiS och/eller på SiS institutioner har lett till att behandlingen utvecklats.

Kontaktinformation
Ell-Marie Wärmegård, psykoterapeut Fortunagården,
tfn: 0370-65 67 60, 070-231 34 28
Gunnel Elf, institutionschef, Fortunagården,
tfn: 0370-65 67 61, 070-525 24 11
Sture Korpi, generaldirektör,
tfn: 08-453 40 01, 070-533 13 75
Presschef: Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56
Mobil: 070-687 32 42
cecilia.sandahl@stat-inst.se
www.stat-inst.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera