Artikel från Statens institutionsstyrelse

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 september 2007

Pressträff – Insatser mot återfall i brott – vad fungerar, vad fungerar inte?

Frågan är viktig för hela samhället och ständigt aktuell för alla som arbetar med kriminella vuxna eller kriminella ungdomar. Vilka metoder ska vi använda för att minska återfall i brott? Vad fungerar i behandlingen vid våra fängelser och särskilda ungdomshem?

Två av världens främsta forskare inom området professor Don Andrews och professor Paul Gendreau från Kanada kommer till Sverige för att vid flera konferenser berätta om verksamma insatser mot återfall i brott bland unga och vuxna.

Välkommen till pressträff!
Frågorna kan ställas på svenska.
Plats: Klarasalen, Målargatan 1, Stockholm (Essinge konferenscenter)
Datum: Tisdagen den 18 september
Tid: Klockan 09:00
Medverkande: Professor Don Andrews och professor Paul Gendreau.
Bisittare: Svenska experter: Niklas Långström docent, Centrum för våldsprevention, Karolinska Institutet, Tove Pettersson, forskningsledare Statens institutionsstyrelse, Kerstin Söderholm Carpelan, forskare, IMS/Socialstyrelsen.
Arrangörer: IMS/Socialstyrelsen, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, SiS, Centrum för våldsprevention, CVP, Karolinska institutet, KI.

OBS! Osa snarast till Cecilia Sandahl, presschef, Statens institutionsstyrelse, SiS, tfn: 08-453 40 56, 070-687 32 42. E-post: cecilia.sandahl@stat-inst.se

Gendreau och Andrews har lång erfarenhet av brottsförebyggande behandling och har genom omfattande forskning, en serie kunskapsöversikter och teoriutveckling starkt bidragit till vår kunskap om hur behandling av kriminellt beteende ska utformas för att minska återfall i brott.

Konferenserna är ett led i strävan att minska glappet mellan vad forskningen kommit fram till och vad som görs i praktiken. Andrews och Gendreau trycker på hur viktigt det är att behandling av kriminellt beteende verkligen baseras på vetenskapliga resultat.

Fakta om forskarna:
Don Andrews är professor emeritus i psykologi vid Carleton University i Ottawa, Kanada. Han är en av de riktigt stora portalfigurerna i den internationella What Works-rörelsen, d.v.s. det vetenskapliga koncept som visar att rätt behandling av lagöverträdare faktiskt fungerar. Hans envisa och banbrytande arbete i början av 1980-talet vände faktiskt den trend som dittills påstått att “ingenting fungerar” på denna klientgrupp.

Tillsammans med kollegan Dr James Bonta har Andrews skapat en speciell psykologisk skola, “psychology of criminal conduct” som kommit att utgöra basen för nästan all behandling inom What Works. I korthet går teorin ut på att åtgärder måste anpassas till klientens risknivå, behov och inlärningsstil. Det unika med Andrews och hans kollegers arbete är att det har vilat på strikt vetenskaplig metodik och bevisföring. Idag arbetar många länders kriminalvård med en metodik för att minska återfall som vilar på den grund som Andrews och hans kollegor utvecklat.

Paul Gendreau är professor emeritus i psykologi vid universitetet i New Brunswick i Kanada. Han är också en av grundarna av What Works och tog i likhet med Andrews tidigt upp kampen mot den under 1970-talet förhärskande idén att ingenting fungerar. Polemiken under dessa år var tidvis skarp. Gendreau skrev bl.a. tillsammans med Robert Ross, upphovsmannen till programmet “Cognitive Skills”, boken “Bibliotherapy for Cynics”.

Han har förutom sin akademiska karriär också hunnit med att vara fängelsechef och har publicerat böcker och artiklar om dynamiken i fängelser och har särskilt intresserat sig för hur misskötsamhet i fängelser kan förutsägas och minskas. Under slutet av 1990-talet karaktäriserade han frågan om behovet av god implementering av program som “the forgotten issue”.
Gendreau är en skicklig statistiker och har intresserat sig mycket för tolkning och vidareutveckling av metaanalysen som instrument för att skatta effekter av behandling.

För mer information kontakta:
Kerstin Söderholm Carpelan, forskare, IMS/Socialstyrelsen, tfn: 075-247 33 20, kerstin.soderholm.carpelan@socialstyrelsen.se
Åke Farbring, metod- och programutvecklingsexpert, Kriminalvården, tfn: 08-559 376 08, 0708-39 08 45, ake.farbring@kriminalvarden.se
Tove Pettersson, forskningsledare ungdom, SiS, tfn: 08-453 40 40, 070-515 40 04, tove.pettersson@stat-inst.se
Niklas Långström, docent, Centrum för våldsprevention, Karolinska institutet, tfn: 070-425 41 33
niklas.langstrom@ki.se

Konferenserna ordnas av Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS/Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se
Kriminalvården www.kriminalvarden.se
Statens institutionsstyrelse, SiS www.stat-inst.se
Centrum för våldsprevention, CVP, Karolinska institutet, KI www.cvp.se

Kontaktinformation
Presschef: Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56
Mobil: 070-687 32 42
cecilia.sandahl@stat-inst.se
www.stat-inst.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera