21 december 2010

Danmark köper svensk metod i konflikthantering

Metoden No power, no lose är en framgångsrik modell för konflikthantering som har utformats på Statens institutionsstyrelse, SiS. Nu har Danmark köpt den efterfrågade metoden och börjar använda den efter årsskiftet.

År 2003 startade SiS ett arbete med att komma till rätta med våld på institutionerna. Syftet var att förhindra att konflikter leder till konfrontation och våld. Om det ändå gör det är det viktigt att veta hur man skyddar sig.

Ta egen kontroll

No power, no lose är en icke-konfrontativ metod med fokus på empati och samförstånd. Det handlar om att ta kontroll över sina reaktioner i en situation som kan präglas av hot, våld och stress. Personal som arbetar med människor som har mycket problem inom sig och som därför kan vara mycket våldsamma lär sig att kunna hantera våld i olika situationer. Men det räcker inte.

– Utmaningen är att förhindra att konfrontation och våld uppstår. Vår metod är en trappa-ned-konflikten-modell som vilar på etik och värdegrunden om allas likavärde, även i konfliktsituationer, säger Bernard Taylor, särskild utredare och tidigare institutionschef på Gudhemsgårdens LVM-hem utanför Falköping.

SiS har utbildat nästan 200 No power, no lose-instruktörer som återvänt till sina institutioner och i sin tur utbildat kollegor. Nu är det reglerat hur man som anställd ska utbildas i metoden. All personal inom SiS som arbetar med ungdomar och klienter ska genomgå utbildningen varje år, både en teoretisk del och en del som handlar om självskydd. Självskydd ska dessutom tränas vid minst ytterligare två tillfällen årligen.

Reagera förnuftsmässigt

Förutom nedtrappningstekniker i hotfulla situationer jobbar personalgrupperna med självkännedom och att hitta ett sätt som gör att alla agerar lika.

– Det kräver reflektion. Tänk dig själv, hur reagerar du om någon hotar dig, slår mot dig eller vägrar göra som du säger? Det är lätt att reagera känslomässigt istället för förnuftsmässigt. Genom reflekterande samtal kan man träna sig att reagera och därmed agera så att en konfrontation undviks, säger Bernard Taylor.

Flera myndigheter och organisationer som socialkontor, rättspsykiatri, mottagningar för ensamkommande flyktingbarn, Trafikverket och akutpsykiatri har visat intresse för metoden och tagit del av programmet genom föreläsningar av Bernard Taylor.

Nu har turen kommit till Danmark som köpt metoden av SiS. Sex lärare på Professionshögskolan UCC i Köpenhamn kommer att utbildas i No power, no lose-metoden. Lärarna ska sedan i sin tur utbilda personal på danska behandlingshem. Bernard Taylor kommer att fungera som handledare för den personalen under hela 2011.

– Extra roligt är att danskarna vill göra en utvärdering och forska på modellen, säger Bernard Taylor.

Kontaktinformation
Frågor:
Bernard Taylor 070-845 0507

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera