Artikel från Statens institutionsstyrelse

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2011

Unga begår färre brott efter tiden på SiS

De flesta ungdomar begår färre brott ett år efter att de lämnat Statens institutionsstyrelse, SiS. Det visar en ny uppföljning av ungdomar utskrivna från SiS, år 2007. Även ungdomar som är fortsatt kriminella tycker att de gjort framsteg.- Det intressanta är att ungdomarna själva upplever en gradvis positiv förändring, säger Stefan Nordqvist, utredare vid SiS FoU-enhet.

Rapporten Ett år efter avslutad behandling är en uppföljningsstudie som följt ungdomar som lämnade SiS år 2007. De unga intervjuades med hjälp av ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) vid både inskrivningen och uppföljningen ett år efter utskrivning från institution. I rapporten ingår 214 ungdomar (66 flickor och 148 pojkar). Författare är Erna Gudmundsdottir och Stefan Nordqvist.

Det är de mest utsatta ungdomarna som kommer till SiS. Många ungdomar som vårdas på något av SiS ungdomshem är tungt kriminellt belastade och den genomsnittliga debutåldern för alla typer av brott är lägre än 15 år. Det är en av anledningarna till att många hade kvar sitt kriminella beteende även vid uppföljningen. Andelen ungdomar som begår våldsbrott minskade kraftigt – från sju av tio vid inskrivning på institution till fyra av tio ett år efter utskrivning. De flesta har också tidigt provat droger.

”Ganska bra”
En fråga är när det kan anses att behandlingen varit effektiv och att det har ”gått bra” för den unge. Övervägande andel av de intervjuade anser själva att det gått ganska bra för dem efter institutionsvistelsen. Detta trots att de kan ha fallit tillbaka i brottslighet eller missbruk efter vårdtiden. ”Det går bra nu, först ner och sedan upp igen! Riktigt illa första tiden………..” säger en ungdom som betecknades som våldskriminell vid tiden för institutionsvård. ”Det har gått rätt bra med kriminalitet och droger, har knappt förekommit” säger en annan.

Bra på att motivera
Stefan Nordqvist konstaterar att ungdomarna själva tycker att de fått andra förutsättningar tack vare vistelsen på SiS men han betonar samtidigt att det är mycket viktigt att eftervård fungerar.

– Vi är bra på att motivera och uppnå ändrat beteende så länge ungdomarna är hos oss. Men har man en tung problematik och upplever brister i utslussningen är det lätt att falla tillbaka i det gamla.

En del saker som ungdomarna tar upp som positiva erfarenheter är att de blivit bättre på att kontrollera sin ilska. Andra tar upp skolundervisning som bra exempel.

– Självklart kan vi inte slå oss till ro med att ungdomarna blivit mer medvetna. Rapporten visar tydligt att SiS måste fortsätta utveckla arbetet med att involvera andra aktörer i behandlingsarbetet, aktörer som finns där när institutionsvistelsen tar slut, säger Stefan Nordqvist.

Kontaktinformation
Utredare Stefan Nordqvist 08-4534094,070-5871516

Utredningssekreterare Erna Gudmundsdottir 08-4534071, 070-2844739

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera