Tema

Satsning ökar chanserna till liv utan kriminalitet

Förra året hade 84 procent av de ungdomar som avtjänade sluten ungdomsvård någon planering inför utslussning. Det är en betydlig förbättring jämfört med föregående år då siffran var 63 procent. Regeringen vill stärka utslussning från sluten ungdomsvård ytterligare och har lämnat ett lagförslag där Statens institutionsstyrelse, SiS, får ett tydligare ansvar.- Det ger oss en bättre möjligheter att kunna påverka återfallsbenägenheten, säger Nils Åkesson, utvecklingsdirektör på SiS.

Regeringen anslog i sin budgetproposition 20 miljoner kronor till förstärkt utslussning inom sluten ungdomsvård. Vidare har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslaget – som syftar till att förbättra utslussning från sluten ungdomsvård, LSU.

Utslussning är en del i behandlingen av de LSU-dömda och omfattar olika typer av förberedelser inför utskrivning från institutionen. Forskning visar att de insatser som den unge får under tiden på institution måste vara en del av en vårdkedja och följas av insatser efter frigivningen för att minska återfall. När den unge har avtjänat sitt straff och skrivs ut från SiS-institutionen är det socialtjänsten som ansvarar för fortsatt vård och stöd.

– Planeringen kring utslussningen måste starta första dagen på ungdomshemmet om det ska bli bra. Det krävs en bättre sammanhängande vård från placering via utredning och behandling till utslussning, utskrivning och eftervård, säger Eva da Silva, metodutvecklare på SiS.

Regeringen föreslår att elektronisk fotboja får användas vid utslussning för att kontrollera vad den unge dömde befinner sig vid vistelse utanför ungdomshemmet.

– Det är bra. Vi vet att vissa unga själva skulle uppleva fotbojan som stöd. Den kan vara en hjälp för dem att inte fritt agera på impulser, säger Eva da Silva.

Hon är dock noga med att poängtera att en fotboja aldrig kan användas som enskild insats – den kan bara vara ett komplement till övrig behandling.

– En individuell prövning måste självklart alltid göras. Bojan kan för vissa vara en del som finns med i verkställighetsplanen, säger da Silva.

SiS har inrättat en arbetsgrupp som tar fram förslag på utformning och organisation av behandlingsinsatser i slutfasen av verkställigheten. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2011.

Kontaktinformation
Eva da Silva, metodutvecklare på SiS
08-453 4049

Satsning ökar chanserna till liv utan kriminalitet

 lästid ~ 1 min