1. placeholder bild.
  9 oktober 2001

  Skyddar fiberrik kost mot tjocktarmscancer?

  Högt intag av kostfiber från olika sädesslag kan ha betydelse när det gäller kranskärlssjukdom (t.ex. hjärtinfarkter) och diabetes. Det är mer osäkert när det gäller tjocktarmscancer, framgår det av en avhandling vid Umeå universitet.

 2. placeholder bild.
  14 september 2001

  Umeå-studie friar blodtrycksbehandlingfrån misstankar om ökad cancerrisk

  I en studie publicerad i den ansedda brittiska medicintidskriften The Lancet avvisas teorin att behandling för högt blodtryck kan kopplas till ökad risk för cancer. Bakom artikeln står en grupp ledd av Lars Hjalmar Lindholm, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet.

 3. placeholder bild.
  13 september 2001

  Upptäckt publicerad av Umeå-grupp:Hämmarprotein för cancercell

  Ett protein som kan bromsa utvecklingen vid hjärntumör, bröstcancer och lungcancer har hittats av en forskargrupp vid enheten för onkologi vid Umeå universitet. Gruppen har också lokaliserat den gen som kodar för proteinet till ett område på kromosom 3.

 4. placeholder bild.
  3 september 2001

  Ökad förståelse för hur cancer kan uppstå

  Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin

 5. placeholder bild.
  23 augusti 2001

  Studie av Lundaforskare: Hormonersättning och bröstcancerrisk

  I Sydsverige har ca 30.000 kvinnor följts under 8-10 år med syftet att undersöka sambandet mellan hormonersättning i klimakteriet och risk för bröstcancer. Huvudfyndet är att risken för bröstcancer är ganska hög och att den ökar ju längre tid en kvinna använder hormonersättning....

 6. placeholder bild.
  20 augusti 2001

  Mänsklig gen som ska förhindra tumörer kan istället bidra till cancer.

  Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitetEn förändring i arvsanlagen hos den tumörhämmande genen p53 verkar ha betydelse för tumörutvecklingen vid tjocktarms- och ändtarmscancer. Däremot verkar inte spridningen av cancern till andra ställen i kroppen, så...

 7. placeholder bild.
  30 maj 2001

  Att upptäcka cancer vid övergångenmellan matstrupen och magsäcken

  Fredagen den 8 juni försvarar Bengt Wallner, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi, Umeå universitet, en avhandling om diagnos av cancer i övergångsområdet mellan matstrupen och magsäcken. Han visar en metod som kan identifiera riskpatienter för denna ökande...

 8. placeholder bild.
  26 april 2001

  Ny Uppsalaavhandling:Ingen ökning av cancer bland avloppsarbetare

  Trots att avloppsreningsarbetare exponeras för en mängd olika skadligaämnen och sjukdomsframkallande mikroorganismer, tyder inget på ökad förekomst av cancer i gruppen. Detta är ett av de nya rön som presenteras iLennart Friis avhandling vid Uppsala universitet.

 9. placeholder bild.
  26 april 2001

  Nya Uppsalarön om mammografisk hälsokontroll

  Om man kan jämföra nytagna mammografier med äldre bilder minskar antaletonödiga återbesök. Ett datorbaserat bildanalyssystem ökade däremotarbetsbördan för röntgenläkarna. Det är ett par av de resultat medanknytning till allmän mammografisk hälsokontroll som Mercidyl GeligThurfjell...

 10. placeholder bild.
  2 mars 2001

  Har “lagom tjocka” män ökad risk för prostatacancer?

  Det verkar som om män med en viss rondör löper en ökad risk att insjukna i prostatacancer. Måttligt förhöjda halter av leptin fördubblade risken för prostatacancer i en kohortstudie av fler än 30 000 män med material från Medicinska biobanken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

 11. placeholder bild.
  14 februari 2001

  Ljusterapi mot cancer och virus

  Behandlingen av cancer, ärftliga sjukdomar samt virus- och parasitsjukdomar som riktas mot DNA behöver bli mer effektiv, för att minimera biverkningar. I vissa fall kan ljus användas som katalysator mellan DNA och aktiva ämnen. Claire Kanony har i en doktorsavhandling närmare studerat ämnen...

 12. placeholder bild.
  6 februari 2001

  Ett herpesvirusprotein ger cancerlika cellförändringar

  Resultaten i denna avhandling ger stöd för att virusproteinet EBNA5 kan habetydelse för att den sjuka virusinfekterade cellen delar sig snabbare ochöverlever bättre. Det vill säga karakteristika som är typiska för encancercell.

 13. placeholder bild.
  25 januari 2001

  Cancerrisker från radon

  Statens strålskyddsinstitut, SSI, har gjort en översyn av bedömningen av cancerriskerna från radon, både i inomhusluft och i dricksvatten.Risken för ickerökare att drabbas av lungcancer från radon är mycket lägre än för rökare. SSI bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år...

 14. placeholder bild.
  6 december 2000

  Biobank-studie i Umeå visar samband mellan hormon och prostatacancer

  Höga halter av hormonet IGF-1 ökar risken för prostatacancer. Det är slutsatsen av en Umeå-studie som redovisas i senaste numret av Journal of The National Cancer Institute.

 15. placeholder bild.
  14 november 2000

  Att mäta livskvalitet vid prostatacancerbehandling

  Fredagen den 24 november försvarar Per Fransson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Quality of Life and side effects in patients with Localized Prostate Cancer. Evaluation with self-assessment questionnaires. Svensk titel: Livskvalitet...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera