Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2000

Biobank-studie i Umeå visar samband mellan hormon och prostatacancer

Höga halter av hormonet IGF-1 ökar risken för prostatacancer. Det är slutsatsen av en Umeå-studie som redovisas i senaste numret av Journal of The National Cancer Institute.

En studie av blodprover från Medicinska Biobanken vid Norrlands universitetssjukhus av 149 män som utvecklat prostatacancer och en kontrollgrupp med 298 män utan cancersjukdom, visade att nivåerna av insulin-like growth factor 1, IGF-1, var högre hos de män som utvecklade prostatacancer. Risken för denna cancerform var 50% högre för männen med de högsta halterna av IGF-I i blodet. För de som både var under 59 år och hade höga halter av IGF-1 var risken för prostatacancer fyrfaldigt ökad.

IGF-1 är en faktor som stimulerar tillväxt i kroppen, bl.a. längdtillväxten. Frisättningen av detta hormon i blodet når en topp i unga år för att gradvis minska i takt med stigande ålder. Studiens data antyder att IGF-I påverkar tumörtillväxten flera decennier innan tumören kan diagnostiseras kliniskt.

Resultaten pekar också på ett samband mellan prostatacancer och en västerländsk livsstil med högt intag av energirik kost och låg fysisk aktivitet.

Flera studier har tidigare visat liknande samband mellan IGF-1 och bröstcancer samt cancer i tjocktarmen. Det skulle kunna betyda att höga nivåer av IGF-1 är en generell riskfaktor för de cancerformer som är vanliga i västvärlden.

Undersökningen är en prospektiv fall-kontrollstudie, vilket betyder att proverna tagits innan personerna insjuknat i prostatacancer.Därmed ökar chansen för att det man studerar också verkligen orsakar tumörutvecklingen.

Ansvarig för studien är biträdande överläkare Pär Stattin, forskningassistent vid avdelningen för urologi och andrologi, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Han finns på 090-785 22 91, e-post: per.stattin@urologi.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera