Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2001

Ljusterapi mot cancer och virus

Behandlingen av cancer, ärftliga sjukdomar samt virus- och parasitsjukdomar som riktas mot DNA behöver bli mer effektiv, för att minimera biverkningar. I vissa fall kan ljus användas som katalysator mellan DNA och aktiva ämnen. Claire Kanony har i en doktorsavhandling närmare studerat ämnen med en intressant potential främst för sterilisering av blod och behandling av cancertumörer.

Kemiska föreningar som aktiveras genom belysning (fotosensibilisatorer) kan medföra förändringar hos nukleinsyror. Även om skador på DNA vanligtvis inte är önskvärt i levande livet så kan ljusbehanding av DNA ha mycket gynnsamma användningsområden i andra terapeutiska sammanhang, till exempel för sterilisering av blod till transfusioner och för fototerapi av cancertumörer. De ämnen som idag används har emellertid oönskade biverkningar, och man söker därför efter nya ämnen med färre nackdelar och bättre verkan.

DNA har många punkter som kan skadas, framförallt baserna (G, C, A eller T) och ribos. De flesta läkemedel riktar dock in sig på guanin (G), som är den bas som oxideras enklast. Det finns flera typer av reaktionsmekanismer som skadar just guanin, och somliga är mer effektiva än andra. Genom att förändra läkemedlets kemiska struktur eller sättet det binder till DNA, kan man alltså drastiskt förändra reaktiviteten med DNA.

I avhandlingen studerar Claire Kanony två grupper av ämnen med lovande egenskaper för fototerapeutiska användingar – cyaninfärgämnen och pyrofeoforbider. Deras förmåga att klyva DNA har inte undersökts grundligt tidigare. Målet med studierna blev därför att undersöka vilka punkter på DNA som skadades av dessa ämnen (regiospecificitet) och vilka reaktionsmekanismer som var aktiva. Det visade sig att det sätt på vilket ämnena band till DNA inverkade på reaktionsmekanismen i båda fallen, och att vissa av guaninerna reagerade mer effektivt (regioselektivitet).
Därefter kunde man undersöka vilka parametrar som skulle varieras för att åstadkomma en mer effektiv DNA-fotosensibilisering med hjälp av dessa ämnen, för att finna de bästa förutsättningarna för fotosterilisering av blod och fototerapi av tumörer.

Claire Kanony kommer från Frankrike och forskningsprojektet har varit ett svenskt-franskt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Université Paul Sabatier i Toulouse. Avhandlingen “DNA-Photosensitization by New Drugs for Photoinactivation of Viruses and Phototherapy of Tumours” försvarades vid en disputation den 9 februari 2001 på Université Paul Sabatier.

För mer information kontakta:
Malin Ardhammar, Institutionen för fysikalisk kemi, Chalmers tekniska högskola tel: 031-772 38 57, e-post: maar@phc.chalmers.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera