Tema

AI – om artificiell intelligens

Följ med på vår kunskapsresa!

Artificiell intelligens, AI, är ett av vår tids mest fantasieggande områden. Redan idag kan datorerna lära sig nya saker genom smarta algoritmer. Men vem bestämmer över algoritmerna? Och vad händer om maskiner får mer att säga till om än människor?

Vår AI-webb består av åtta animationer som guidar dig till fakta, tillämpningar och möjliga framtidsscenarier. Till varje animation hör ett antal fördjupande artiklar och forskarintervjuer.

Med denna kunskapsöversikt, baserad på vetenskapliga fakta, vill vi väcka frågor om artificiell intelligens och hur vårt samhälle kan påverkas.

Du hittar fler forskarintervjuer på vår YouTube-kanal:
Forskningsnyheter

Skulle du sätta dig i en självkörande bil? (Artikel om svenska folkets attityder till smarta maskiner)

Pressmeddelande:
Hur påverkas du av artificiell intelligens?

Forskning.se har också tagit fram en alldeles egen artificiell intelligens, Simone, som ställs ut på Tekniska museet i Stockholm hösten 2017. Förutom att interagera med Simone kan besökare även kika in i den artificiella intelligensens ”hjärna” och lära sig mer om hur AI fungerar.

Läs mer: Möt AI:n Simone

Vi finns där du är @forskningsnyhet