Tema

Sökresultat för: forskning om bedömning och betyg

Proven styr skrivandet i SO

Proven styr skrivandet i de samhällsorienterande ämnena i skolan, visar en studie vid Malmö universitet.
– Elever uppmuntras inte att utveckla sitt kritiska tänkande, istället skriver de för att klara proven, säger läraren och forskaren Christina Lindh.

Utbildning & skola

Minnen kan hindra en saklig bedömning

Minnen av tidigare händelser spelar roll vid bedömningar, visar ny forskning från Umeå universitet. Processer i hjärnan som stödjer lagring och återkallning av minnen från tidigare liknande situationer tas i anspråk även när vi gör numeriska bedömningar. Och kan till exempel påverka när en lärare sätter betyg på sina elever.

Natur & teknik

Arbetsplatsnedläggningar drabbar inte barnen

När arbetsplatser läggs ner löper de som friställs inte bara högre risk för arbetslöshet. De har även lägre inkomster, högre sannolikhet att skilja sig och sämre hälsa än andra. Trots det tycks deras barns hälsa och skolresultat inte försämras, visar en studie från IFAU.

Samhälle & kultur

Lita på lärarnas omdöme

Lärare anklagas för att inte kunna sätta riktiga betyg – att det är ett lotteri. Forskning, som undersökt nationella prov i svenska, visar att lärarna är eniga kring vad som är bättre och sämre men olika hårda i sin betygsättning. Lösningen är att låta fler lärare bedöma samma skrivprov. Det skriver Örebroforskarna Eric Borgström och Per Ledin i tidskriften Språk och stil.

Samhälle & kultur

Det godkända fusket i skolan

I alla samhällen förväntas den offentliga skolan bidra till att unga människor lär sig att känna social tillit både till sina medmänniskor och till samhällets institutioner. Olika former av fusk inverkar negativt på social tillit och elevers fusk i skolan uppmärksammas allt oftare som ett problemfyllt fenomen. Syftet med Lars Fonsecas avhandling är att öka förståelsen av hur lärande i relationen mellan individ och samhälle kan gå till i dagens skola och hur fenomenet skolfusk kan förstås i förhållande till villkoren för den tillvaro som gymnasieelever och lärare delar i skolan.

Samhälle & kultur

Nationella prov skapar onödiga problem

– Krångla inte till det i onödan. Det säger Örebroforskaren Eric Borgström om svenskämnets nationella prov i skrivande. Hans forskning visar att gymnasieskolans prov bygger på flera olika idéer om vad skrivande är, och att dessa idéer lätt hamnar i konflikt med varandra. Detta, menar han, vållar såväl elever som lärare onödiga bekymmer.

Utbildning & skola

Tidiga betyg ger inte bättre undervisning

Forskning visar att yngre elever inte alltid förstår vad betyg är utan tror att det är en bedömning av dem själva, inte av deras kunskaper. Att sätta betyg tar också tid och fokus från undervisningen. Vissa elever kan dock sporras av betyg: de finns bland de allra mest högpresterande.

Utbildning & skola

Dags för fler lärare söka forskarutbildning

Chansen att utbilda sig när man också kan relatera till många års yrkeserfarenhet är det som Magnus Brolin och Björn Tolgfors gemensamt lyfter fram när de berättar om sina erfarenheter av den forskarutbildning för lärare i i drott och hälsa, som nu är inne på sista terminen. Samtidigt har regeringen via Vetenskapsrådet anslagit nya pengar till en fortsättning, som det nu är dags att söka till.

Samhälle & kultur

Forskning av lärare för lärare

Forskning om skola och undervisning har ofta svårt att nå ut till dem det berör, lärarna. Med den vetskapen presenterar 14 forskande lärare sin forskning för lärarkollegor i den nya antologin Forskning av och för lärare. 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap.

Samhälle & kultur

Stort intresse för skolforskning på Epidemidagar

För tredje året i rad arrangerar Akademin för skolnära forskning vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping konferensen “Epidemidagar”. Intresset är mycket stort. – Det är fullsatt och 2.200 lärare, rektorer, utvecklingsledare och specialpedagoger kommer till Jönköping för att inspireras och ta del av aktuell skolforskning.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet