Tema

Sökresultat för: forskning om bedömning och betyg

Tidiga betyg ger inte bättre undervisning

Forskning visar att yngre elever inte alltid förstår vad betyg är utan tror att det är en bedömning av dem själva, inte av deras kunskaper. Att sätta betyg tar också tid och fokus från undervisningen. Vissa elever kan dock sporras av betyg: de finns bland de allra mest högpresterande.

Utbildning & skola
Läs mer

Forskning av lärare för lärare

Forskning om skola och undervisning har ofta svårt att nå ut till dem det berör, lärarna. Med den vetskapen presenterar 14 forskande lärare sin forskning för lärarkollegor i den nya antologin Forskning av och för lärare. 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap.

Samhälle & kultur
Läs mer

Stort intresse för skolforskning på Epidemidagar

För tredje året i rad arrangerar Akademin för skolnära forskning vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping konferensen “Epidemidagar”. Intresset är mycket stort. – Det är fullsatt och 2.200 lärare, rektorer, utvecklingsledare och specialpedagoger kommer till Jönköping för att inspireras och ta del av aktuell skolforskning.

Samhälle & kultur
Läs mer

Brister i betygssystemet

Svenska åttor får betyg på olika grunder. I många fall är det också svårt för elever och föräldrar att få reda på hur lärarna resonerar när de sätter betyg. Att lärarna själva måste skriva betygskriterier leder till att de skiljer sig kraftigt mellan skolorna.

Samhälle & kultur
Läs mer

”Gymnasiebetygen har drabbats av inflation”

Gymnasiebetygen blir allt högre, men det beror inte på att eleverna blivit duktigare. Åtminstone har de inte bättre förmåga att läsa in högskolepoäng än tidigare studenter. Slutsatsen är att betygen drabbats av inflation. Det menar Christina Cliffordson vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla som forskar om betyg och antagningsfrågor. Nu har hennes forskningsinsatser lett fram till att hon blivit docent.

Samhälle & kultur
Läs mer

Pressmeddelande från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Statens folkhälsoinstitut: Svensk folkhälsoforskning får gott betyg av utländska utvärderare

Svensk folkhälsoforskning håller bra kvalité och det finns goda förutsättningar för den fortsatta forskningen om folkhälsa. Bedömningen är grundad på att det finns ett stort antal aktiva forskare och forskarstuderande och omfattande individbaserade register. Även den höga svarsfrekvensen i svenska intervju- och enkätstudier gör att forskningen kan hålla hög kvalité.

Samhälle & kultur
Läs mer

Pilotförsök med betyg i årets ansökningsomgång

Alla forskningsansökningar till Vetenskapsrådet kommer i år att betygsättas på försök med gemensamma kriterier för vetenskaplig kvalitet. – Syftet är framförallt att kunna se de övergripande utvecklingstendenserna inom forskningen, säger Vetenskapsrådets analys- och strategichef Carl Jacobsson.Försöket görs parallellt med det ordinarie prioriteringsarbetet som inte ska påverkas.

Samhälle & kultur
Läs mer

Arbetsplatsnedläggningar drabbar inte barnen

När arbetsplatser läggs ner löper de som friställs inte bara högre risk för arbetslöshet. De har även lägre inkomster, högre sannolikhet att skilja sig och sämre hälsa än andra. Trots det tycks deras barns hälsa och skolresultat inte försämras, visar en studie från IFAU.

Samhälle & kultur
Läs mer

Lita på lärarnas omdöme

Lärare anklagas för att inte kunna sätta riktiga betyg – att det är ett lotteri. Forskning, som undersökt nationella prov i svenska, visar att lärarna är eniga kring vad som är bättre och sämre men olika hårda i sin betygsättning. Lösningen är att låta fler lärare bedöma samma skrivprov. Det skriver Örebroforskarna Eric Borgström och Per Ledin i tidskriften Språk och stil.

Samhälle & kultur
Läs mer

Det godkända fusket i skolan

I alla samhällen förväntas den offentliga skolan bidra till att unga människor lär sig att känna social tillit både till sina medmänniskor och till samhällets institutioner. Olika former av fusk inverkar negativt på social tillit och elevers fusk i skolan uppmärksammas allt oftare som ett problemfyllt fenomen. Syftet med Lars Fonsecas avhandling är att öka förståelsen av hur lärande i relationen mellan individ och samhälle kan gå till i dagens skola och hur fenomenet skolfusk kan förstås i förhållande till villkoren för den tillvaro som gymnasieelever och lärare delar i skolan.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet