EKG som visar hjärtats rytm visas på en läsplatta.
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Personer som varit sjuka i covid-19 har en ökad risk att drabbas av rubbad hjärtrytm. Det visar en studie vid Umeå universitet.

Forskare vid Umeå universitet har tidigare visat att covid-19 leder till ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Nu visar en ny stor studie att infektionen även innebär en ökad risk för störningar av hjärtrytmen, till exempel hjärtflimmer.

Forskarna bakom studien såg att störningar förekom i form av så kallade takykardier – när hjärtat har för snabb takt – men också bradyarytmier. Det innebär att hjärtat slår så långsamt att en pacemaker kan behövas.

Svår covid största riskfaktorn

Risken för hjärtflimmer och hjärtfladder var förhöjd upp till två månader efter infektionen. Den första månaden var risken tolv gånger högre jämfört med personer som inte haft infektionen.

Risken att drabbas av rubbningar i hjärtrytmen var högre hos äldre människor, men även hos personer med svår covid-19 under den första pandemivågen.

– Vi kunde också se att ovaccinerade personer löpte högre risk för hjärtrytmrubbningar än vaccinerade. Överlag var svårighetsgraden i covid-infektionen den starkaste riskfaktorn, säger forskaren Anne-Marie Fors Connolly vid Umeå universitet.

Viktigt med vaccinering

I studien, som är en av de största i sitt slag i världen, samkördes information från stora nationella register. Alla personer som testades positivt för viruset i Sverige från pandemins start till och med maj 2021 ingick i studien. Forskarna hade också en jämförelsegrupp med personer som inte testats positivt för covid.

– Resultaten understryker vikten både av att vaccineras mot covid-19 och att sjukvården identifierar personer med ökad risk för denna typ av komplikationer, så att rätt diagnos ställs och lämplig behandling startas i tid, säger Ioannis Katsoularis som är forskare vid Umeå universitet och överläkare i kardiologi.

Mer om studiens resultat

I studien såg forskarna även att risken för en särskild undergrupp av takykardier, paroxysmala supraventrikulära takykardier, var förhöjd upp till sex månader efter infektionen. Risken var fem gånger större under den första månaden jämfört med friska personer.

För bradyarytmierna var risken förhöjd upp till 14 dagar efter infektionen och var tre gånger större under den första månaden jämfört med friska personer.

Över en miljon personer med covid-19 och över fyra miljoner kontrollpersoner inkluderades i den rikstäckande studien.

Vetenskaplig studie:

Risk of arrhythmias following COVID-19: nationwide self-controlled case series and matched cohort study, European Heart Journal Open.

Kontakt:

Ioannis Katsoularis, forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, ioannis.katsoularis@umu.se

Anne-Marie Fors Connolly, forskare vid institutionen för klinisk mikrobiologi, anne-marie.fors.connolly@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera