Lekbugningen - så signalerar hunden att från och med nu är bett, morrningar och andra signaler bara på lek. Bild: Rick Gebhardt, Unsplash
Artikel från forskning.se

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att leka är något som hundar gör när de mår bra, och uppmuntrar vi dem till mer lek mår de ännu bättre. På samma sätt mår vi människor också bra av att klappa och leka med våra hundar. En riktig win-win-situation.

Att leka med sin hund är en god idé, och inte bara med tanke på hunden. Hundägare får en dos oxytocin, som även kallas för ”må-bra-hormonet”, bara genom att klappa, titta sin hund i ögonen och att leka med den.

– I flera olika studier har man kunnat se många olika positiva aspekter hos både människa och hund, bland annat lägre blodtryck och mindre stress, förklarar Lina Roth som forskar om beteende, välfärd och sinnesförmågor hos hundar.

*Oxytocin är viktigt för anknytning och gör oss mer sociala samt dämpar oro och smärta. Hormonet är viktigt för sociala relationer hos både människor och djur. När du klappar och pratar med din hund så ökar oxytocin i blodet både hos dig och hunden. Hjärtfrekvensen sjunker såväl som blodtrycket och nivån av stresshormonet kortisol.

Ju mer lek desto mindre stresshormon

I tidigare studier har hon mätt hundars långtidsstress, med hjälp av stresshormonet kortisol från hårstrån. Det visade sig att långtidsstress hade ett samband med ägarens stress – men även med lek.

– Vi har mätt hårkortisolkoncentrationer hos hundar av olika raser och hundar med olika livsstilar, som vanliga sällskapshundar, tävlingshundar, samt arbetande hundar hos polisen och försvaret. Det första sambandet vi hittade var med hur mycket hunden fick leka. Ju mer lek desto lägre hårkortisolnivåer fann vi.

I uppföljande studier såg hon också en skillnad mellan raser där vallhundar tycktes följa sin ägares nivå av långtidsstress, vilket man inte såg på samma sätt hos jakthundsraser. Forskarna tror att det kan beror på att vallhundar avlats för ett nära samarbete med människan.

Orolig hundägare gör hunden lugnare

Forskarna lät också hundägarna fylla i enkäter både om sin egen och hundens personlighet, som visade att ägarens personlighet tycktes spela roll. Med det kanske lite förvånande resultatet att en person som var lite mer orolig i sig själv hade en hund med lägre stressnivå.

– Vi tror det beror på att de mer oroliga personerna är mer benägna att ha hunden som ett stöd. Det leder till mer ögonkontakt och klappar, vilket i sin tur leder till den positiva effekten hos hunden, förklarar Lina Roth.

Det visade sig också att synkroniseringen i långtidsstress och troligen även relationen mellan hund och ägare var starkare om de tränade och tävlade aktivt inom någon hundsport.

– En förklaring är att när vi interagerar med våra hundar blir vi tajtare. Här kan man också koppla till leken, fortsätter Lina Roth.

Stor hund ligger på rygg i gräset, med en boll i munnen.
Lek stärker banden mellan dig och din hund.

Lek med din hund

Avsätt tid varje dag när du och din hund har roligt tillsammans. Inomhus eller utomhus. Det kan vara kurragömma i skogen, leka med en boll eller dragkamp med ett rep. Kanske gillar din hund när du smyger och sedan hoppar till så den får springa i väg i full galopp? Anpassa leken efter vad som passar er båda och var lite påhittig.

Att det är oerhört viktigt för hundar, och även andra djur att leka, råder det ingen tvekan om, enligt Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet. Leken är kostsam både i tid och energi, men hundarna prioriterar den ändå. Detta ett bevis på hur viktig den är, menar han.

– Det som är intressant är faktiskt att ingen vet exakt varför djur leker, men vi vet att det har en mycket viktig funktion.

Forskarna kämpar med att ta reda på vilken funktion leken har. Tidigare har man trott att det handlar om att till exempel träna upp motorik eller jaktförmåga. Men mycket lite av forskningen stödjer den teorin.

– Nu lutar det mer åt att det handlar om att etablera och befästa sociala relationer, säger Per Jensen.

Det har också visat sig att domesticerade* djur ofta leker mer. Detta kanske kan ha en koppling till att våra husdjur känner sig tryggare?

– Det kan vara så, det är en av våra teorier. Lek är ett speciellt beteende som är avslappnat, friskt och fritt från stress, säger Per Jensen.

*Domesticerade djur är från början vilda djur som människan förändrat genetiskt genom avel över tid och som har blivit våra husdjur. Man har avlat på djur med önskvärda egenskaper, som till exempel hanterbarhet, tillväxt eller mjölkproduktion.

Vi har levt sida vid sida i minst 15 000 år

Hundar är på många sätt unika. Att de sägs vara människans bästa vän är knappast en slump. Hunden har följt människan i minst femtontusen år, något som har haft en avgörande roll för såväl hundar som oss människor.

Relationen mellan människa och hund är unik i djurvärlden. Ett förhållande där båda parter lever i symbios. Det vill säga båda arterna lever i samspel och gynnar varandra. Alla domesticerade djur ingår i någon slags symbios med oss, men relationen till hunden liknar inget annat.

– Den typen av mycket nära symbiotiska samexistens som man ser mellan människa och hund ser man inte mellan några andra däggdjur, förklarar Per Jensen.

Hundar och människors har medfödd förståelse för varandra. Bild: Cassidy Dickens, Unsplash

Det unika med hund och människa

Hundar är våra äldsta husdjur. Det har funnits gott om tid för det som kallas samevolution – hundar och människor har utvecklats sida vid sida i 15 000, kanske 35 000 år. Därför har vi fått en medfödd förmåga att tyda subtila signaler i den andra artens kroppsspråk. Hundar förstår till exempel mycket snabbt när människor pekar, det gör inte en schimpans eller en varg. Och att en snegling åt ett visst håll har samma innebörd. Det gör hundar oavsett var de växt upp.

Människor har också utvecklats tillsammans med hundarna. Vi kan alla, oavsett om vi är hundägare eller inte, urskilja olika sorters skall. Bara genom att lyssna vet vi om en hund befinner sig i en aggressiv situation eller skäller mer för nöjes skull. Hundar har utvecklat sitt skällande i samexistensen med människor. Och de flesta har en stor uppsättning skall som de använder vid olika tillfällen. Vargar har däremot i stort sett bara ett enda, ett varningsskall.

Det är också en anledning till att Per Jensen i sin forskning, utgår från att leken i första hand handlar om att utveckla relationer och knyta sociala band.

– Jag tror mest på teorin att leken handlar om en kognitiv* stimulering för att utveckla omvärldsförståelse, men också för att upprätthålla fungerande sociala strukturer, säger Per Jensen.

Hundar och människor har samma behov

Hunden förbereder sig på att lösa problem man stöter på senare i livet, både i den sociala och den fysiska miljön. De lever i samma komplexa miljö som vi människor, och har precis som vi behov av att utvecklas kognitivt hela livet.

– De leker också gärna långt upp i vuxen ålder, precis som människor gör, med våra spel, sporter och charader.

*Kognition är en psykologisk term och handlar om hur hjärnan tar in, lagrar, plockar fram och bearbetar information.

Hypotesen att lekens funktion har att göra med sociala relationer kan också kopplas till olika djur och hur mycket de leker.

– Jämför man så leker hundar och vargar mer än till exempel prärievargar och schakaler som inte är lika sociala. För mer sociala djur blir det viktigare att leka. Det stärker grundtron att det handlar om att knyta de sociala banden, säger Lina Roth.

Liten hund kommer springande med stor leksak i munnen.
Ju mer lek, desto mindre långtidsstress hos hunden, visar forskning.

Kom igen, nu leker vi – så markerar hunden att det är på lek

Hundar sticker ut jämfört med andra djur med sin metakommunikation (kommunikation om kommunikation). Inte minst genom det som forskare kallar lekbugningen – när hunden har frambenen stödda mot golvet och rumpan upp i luften. Med den signalerar den att andra signaler som bett eller morrningar från och med nu inte är på riktigt, nu är det bara på lek.

– Det är en uppmaning till lek, en metakommunikation som visar att man vill leka, nu har vi kommit överens om att det inte är på allvar, nu skojar vi, säger Per Jensen.

I framtiden kan leken också få betydelse för djurens välfärd. Länge har samhällets fokus på djurvälfärd nästan bara handlat om att djuren inte ska utsättas för lidande eller fara illa.

– Men tänk om vi vänder på myntet och faktiskt tänker att djur ska må bra och faktiskt få ut något positivt av livet. Djur som leker mår bra, säger Per Jensen.

Forskning som gjorts på kycklingar visar att kycklingar som haft mycket stress och varit med om negativa upplevelser blir påverkade av detta en lång tid i sitt liv. Men när man gett dem chans till och stimulerat dem att leka tycks det ha gjort att kycklingarna mår bättre. Det är möjligt att det även lett till att kycklingarna hanterat stress bättre

Läs också: Kycklingar gillar lek – och mamma

– Leken tycks alltså ha haft en buffrande effekt, säger Per Jensen som hoppas kunna använda kunskapen om kycklingarna i arbetet med hundar.

Forskargruppen har ett nära samarbete med Hundstallet, dit många hundar kommer med ett tungt bagage och dåliga erfarenheter. Han hoppas att det i framtiden ska bli möjligt att testa en form av ”lekterapi” på hundarna där, för att få dem att må bättre. Personalen ska då se till att hundarna får ha lekstunder med jämna mellanrum, precis som man har för barn på sjukhus. Lekstunderna ska fungera som en frizon där hundarna får vara glada och släppa stress.

– Detta skulle till exempel kunna göra att omställningen till ett nytt hem blev enklare.

Hundar leker gärna mycket även långt upp i åren, vilket de flesta hundägare vet. Men de leker även mer än gärna med oss människor, något som faktiskt också gör dem unika.

– Det är faktiskt den enda arten där man har belägg för att djur aktivt leker med en annan art i en ömsesidig lek. Forskningen har också visat att lek kan stärka relationen mellan ägare och hund. Att leka med sin hund är mycket viktigare än många tror, säger Per Jensen.

Lina Roth håller med.

– Ja och varför har man hund om man inte vill leka med den? Det har så många positiva aspekter och ju mer man sätter in på relationskontot desto bättre är det!

Text: Kim Tigerstedt på uppdrag av forskning.se

Därför ska du leka med hunden

  1. Lek hjälper hunden att släppa stress.
  2. Både du och hunden får en dos oxytocin – ”må-bra-hormon”.
  3. Lek utvecklar förmågan att lära och bearbeta information.
  4. Lek gör kroppen smidigare och mer flexibel.
  5. Den stärker banden mellan dig och din hund.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera