Plastflaskor hopbuntade i stora kuber, ställda på varandra, blå himmel bakom.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När forskare undersökte återvunnen plast som samlats in i 13 länder fann de hundratals giftiga kemikalier, inklusive bekämpningsmedel och läkemedel. Slutsatsen är att återvunnen plast är olämplig för de flesta ändamål.

Plasten i studien, närmare bestämt plastpellets, kom från plaståtervinningsanläggningar i 13 länder i Afrika, Sydamerika, Asien och Östeuropa. Vid analys av plasten hittades hundratals kemikalier, inklusive mycket giftiga bekämpningsmedel samt läkemedel, industrikemikalier och plasttillsatser.

Återvunnen plast är varken säker eller cirkulär

Forskarnas slutsats är att ingen plast kan anses vara säker eller cirkulär eftersom giftiga kemikalier används för att tillverka all plast – och plast kommer att absorbera andra kemikalier under användningen.

– Plaståtervinning har utpekats som en lösning på plastföroreningskrisen, men giftiga kemikalier i plast försvårar återanvändning, avfallshantering och återvinning, säger Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet.

Plasten måste begränsas

Över 13 000 kemikalier används i plast, varav 25 procent klassificeras som farliga. En grupp forskare, bland dem Bethanie Carney Almroth, skriver i ett brev i tidskriften Science att ingen plastkemikalie kan klassificeras som “säker.” Vidare skriver forskarna:

“De farliga kemikalierna utgör risker för återvinningsarbetare och konsumenter, såväl som för samhället i stort och miljö. Innan återvinning kan bidra till att tackla plastföroreningskrisen måste plastindustrin begränsa farliga kemikalier.”

– Många studier visar att farliga kemikalier kan ackumuleras även i relativt slutna plaståtervinningssystem. Vi måste snabbt fasa ut plastkemikalier som kan skada människors hälsa och miljön, säger Bethanie Carney Almroth.

Det finns få bestämmelser om kemikalier i plast. Den internationella handeln med plastavfall komplicerar också frågan om återvunnen plast.

Läs också: Luftföroreningar kan ge inflammation i kroppen

Vetenskaplig artikel:

A dataset of organic pollutants identified and quantified in recycled polyethylene pellets, ScienceDirect.

Kontakt:

Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet
bethanie.carney@bioenv.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera