Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En del kvinnor som använder p-piller löper en större risk att drabbas av blodpropp. En studie visar att risken påverkas av gener.

Kombinerade p-piller har tidigare kopplats till en ökad risk för blodpropp. Världshälsoorganisationen, WHO, har till exempel varnat för att p-piller medför en stor hälsorisk hos kvinnor som bär på kända mutationer kopplade till ärftlig trombofili – ett tillstånd där blodet koagulerar, eller levrar sig, för lätt.

Forskarna vet nu att risken för blodpropp påverkas av ett stort antal gener – utöver de kända mutationerna – som tillsammans bidrar till att öka den totala risken.

Sex gånger högre risk att drabbas

Idag går det att med enkla metoder mäta den genetiska risken på individnivå och sammanfatta den som ett genetiskt riskvärde*.

För att studera kopplingen mellan genetisk risk för blodpropp och p-piller har forskare undersökt data från ungefär 245 000 kvinnor i Storbritannien.

– Vi såg att kvinnor med högt genetiskt riskvärde hade mer än sex gånger högre risk för blodpropp under de första två åren de använde p-piller jämfört kvinnor med ett lågt genetiskt riskvärde, säger forskaren Valeria Lo Faro vid Uppsala universitet.

*Ett högre genetiskt riskvärde tyder på fler genetiska riskfaktorer. Ett lägre värde innebär en minskad genetisk risk.

Alternativa preventivmedel

Kunskapen skulle kunna användas för att identifiera kvinnor med en hög risk för blodpropp. De kan då få rådgivning om alternativa preventivmedel som inte medför en fara för deras hälsa.

– Den här kunskapen är viktig för kvinnors hälsa och kan komma att få betydelse inom preventivmedelsrådgivningen, säger Valeria Lo Faro.

Genetisk profil kan få viktig roll

Genetiska riskprofiler kan idag bestämmas för många vanliga sjukdomar, till exempel från blodprov som kan tas redan vid födseln.

– Vi förutser att denna typ av genetisk riskskattning kommer att spela en viktig roll för rådgivning och riskprognoser i framtiden, säger forskaren Åsa Johansson vid Uppsala universitet.

Vetenskaplig studie:

The risk of venous thromboembolism in oral contraceptive users: the role of genetic factors – a prospective cohort study of 240,000 women in the UK Biobank, American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Kontakt:

Valeria Lo Faro, postdoktor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, valeria.lo.faro@igp.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera