Forskaren Marcelo Ketzer tar prover från sediment på Östersjöns botten. Bild: Christian Stranne
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har undersökt Östersjöns allra djupaste delar och gjort en oväntad upptäckt. Här pågår stora utsläpp av metangas – med intensiva bubblor som kan stiga över 300 meter.

Forskare har nyligen upptäckt ett område med omfattande utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan från bottensedimenten. Området ligger i Landsortsdjupet, cirka 30 kilometer sydost om Nynäshamn. Det här överraskade forskarna.

– Vi vet att det kan bubbla ut metangas från grunda kustnära havsbottnar i Östersjön, men jag har aldrig sett en så intensiv bubbelavgång tidigare och definitivt inte från ett så djupt område, säger forskaren Christian Stranne vid Stockholms universitet.

Det pågående forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om metan med dess källor och sänkor i de syrefria miljöerna i Östersjöns djupare delar.

– Kunskapen kring de faktorer som styr hur mycket metan som produceras i de här djupare områdena och vart metanet tar vägen är bristfällig. Hur reagerar systemet på till exempel övergödning eller ett varmare klimat? Jag visste från ett av mina tidigare projekt att metanhalterna i sedimenten i det här området är högre än på andra ställen i Östersjön, men jag hade aldrig förväntat mig att det skulle bubbla ut metan i havet på det här viset, säger forskaren Marcelo Ketzer vid Linnéuniversitetet.

Bubblor steg över 300 meter

Forskarna fastställde områdets utbredning till cirka 20 kvadratkilometer, som motsvarar nästan 4 000 fotbollsplaner. Området ligger på ungefär 400 meters djup.

Under expeditionen samlades ett stort antal sedimentkärnor och vattenprov in. Nu hoppas forskarna att analyser ska kunna ge svar på varför så mycket metangas släpps ut från just det här specifika området.

En annan upptäckt handlar om hur högt upp genom vattenpelaren metanbubblorna stiger. Till forskarnas förvåning kunde vissa bubblor stiga upp till 370 meter från havsbottnen.

– På de djup som vi jobbar med här kan man förvänta sig att metanbubblorna når som högst kanske 150-200 meter från havsbottnen. Metanet i bubblorna löses upp i havet och därför minskar de oftast successivt i storlek när de stiger mot havsytan, säger Christian Stranne.

Teori om att syrefria bottnar ligger bakom

Forskarna har ännu inte lyckats ta reda på exakt hur högt bubblorna når. Från ekoloden kan de se bubblor till åtminstone 40 meter från havsytan, men det kan vara så att en del bubblor når betydligt högre.

En av förklaringarna kan vara att bubblorna är ovanligt stora, men forskarna har en alternativ förklaring som de anser troligare. Det kan vara kopplat till de syrefria förhållandena i Östersjöns djupvatten.

– Om det inte finns syre så kan halterna av löst metan i havet bli relativt höga, vilket i sin tur leder till att bubblorna inte tappar metan lika snabbt. Det är en hypotes som vi just nu undersöker och om den visar sig vara korrekt kan det få konsekvenser – om syreförhållandena i Östersjön försämras ytterligare skulle det sannolikt leda till en större transport av metan från de djupare delarna av Östersjön, säger Christian Stranne.

Forskarna tror att liknande metangasutsläpp även kan förekomma på andra platser i Östersjön.

Kontakt:

Marcelo Ketzer, professor i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet, marcelo.ketzer@lnu.se 

Christian Stranne, docent i marin geofysik vid Stockholms universitet, christian.stranne@geo.su.se 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera