Bild: Marcus Nilsson/Försvarsmakten
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den hemvändande soldaten beskrivs ibland som en person med en tuff tillvaro efter hemkomsten. Men en ny avhandling visar att utlandsveteraner klarar sig bra på den svenska arbetsmarknaden.

Nästan 70 000 svenskar har tjänstgjort i fredsbevarande insatser i konfliktzoner runt om i världen. Det är väl dokumenterat att traumatiska upplevelser under militära insatser kan leda till problem med psykisk ohälsa.

En avhandling har nu undersökt utlandsveteranernas situation på den svenska arbetsmarknaden. Resultatet visar att de etablerar sig väl efter avslutad utlandstjänstgöring.

– Jag har följt veteraner som gjorde utlandstjänst mellan 1993 och 2010, och har sedan jämfört deras inkomster med en matchad kontrollgrupp av värnpliktiga som inte varit iväg på insats. Det finns ingenting som tyder på att utlandsveteranernas inkomster halkar efter, säger doktoranden Peter Bäckström vid Handelshögskolan på Umeå universitet.

Han har också tittat närmare på hur det gått för veteranerna som tjänstgjorde i Bosnien under 1990-talet. Det är soldater som stundtals var under mycket hård press.

– Inte heller för den gruppen finns det några tecken på att de skulle vara marginaliserade på arbetsmarknaden. I själva verket är förekomsten av försörjningsstöd, sjukfrånvaro och långtidsarbetslöshet något lägre bland Bosnienveteranerna jämfört med kontrollgruppen, säger Peter Bäckström.

Nyanserar bilden av krigsveteraners tillvaro

Resultaten står i kontrast till den bild av militära veteraner som brukar förmedlas i populärkulturen. Där är det inte ovanligt att den hemvändande soldaten porträtteras som en ärrad individ som kämpar med psykiska besvär, missbruk och utanförskap.

Peter Bäckströms forskningsresultat stämmer i stället väl överens med tidigare svensk forskning som pekar på att svenska utlandsveteraner från samma tidsperiod generellt sett har god psykisk och fysisk hälsa efter hemkomst.

– Att allmänheten får en korrekt bild av den här gruppen är viktigt, inte minst för utlandsveteranerna själva. Men bara för att jag inte hittar några negativa effekter på gruppnivå betyder inte det att enskilda individer aldrig far illa. Försvarsmakten har alltjämt ett stort ansvar att uppmärksamma veteranerna och deras familjer, och erbjuda stöd till de som behöver det, säger Peter Bäckström.

Avhandling:

Empiriska studier av militärtjänstgöring och arbetsmarknaden, Umeå universitet.

Kontakt:

Peter Bäckström, doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet, peter.backstrom@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera