Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Internetbehandling, där ungdomar lär sig hantera svåra känslor, kan vara ett effektivt komplement till vanlig vård. En studie visar att självskador och andra destruktiva beteenden minskade med över 80 procent.

Självskadebeteende hos unga innebär lidande och ökar risken för självmord. Nu har forskare studerat om en internetbehandling kan minska självskadebeteende hos ungdomar. Studien tyder på att behandlingen har god effekt.

– Behandlingen bygger på teorin att om du lär ungdomar mer effektiva strategier för att hantera sina känslor kommer de inte längre ha samma behov av att skada sig själva. Våra resultat tyder på att det antagandet stämmer, säger forskaren Johan Bjureberg vid Karolinska institutet.

Behandling under tre månader

Självskadebeteende fungerar ofta känsloreglerande i stunden, men har många negativa konsekvenser. Tanken med behandlingen som kallas IERITA, Internet-delivered Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents, är att minska självskadebeteende genom att förbättra förmågan att hantera och reglera känslor.

Behandlingen genomförs i elva delar över tolv veckor. Föräldrar har en separat kurs i sex delar som syftar till att kunna stötta sitt barn. Under behandlingen har både ungdomen och föräldrar webbaserad kontakt med en behandlare.

Forskare har nu utvärderat effekterna av internetbehandlingen. I studien deltog 166 ungdomar mellan 13 och 17 år som skadat sig själva minst fem gånger, och minst en gång den senaste månaden. Även deras föräldrar deltog i studien.

Så gjordes studien

Deltagarna slumpades till att testa behandlingen IERITA som tillägg till reguljär vård inom barn- och ungdomspsykiatrin BUP, eller primärvård. En kontrollgrupp fick enbart reguljär vård.

Studien genomfördes mellan 2017 och 2020 på mottagningar i Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

82 procent minskning

Internetbehandlingen som tillägg till reguljär vård resulterade i 82 procent minskning av självskadeepisoder och andra destruktiva beteenden. Ungdomarna fick även bättre förmåga att hantera sina känslor och ökad funktionsnivå, efter behandlingen jämfört med 47 procent vid behandling med enbart reguljär vård. Effekterna höll i sig vid en uppföljning tre månader senare.

Forskarna arbetar nu för att internetformatet ska öka tillgänglighet till behandling i fler regioner.

– Det finns få vetenskapligt utvärderade behandlingar för självskadebeteende och de som finns är det ofta kö till och erbjuds endast i tätorter. Målet med projektet var att öka tillgängligheten till behandlingen genom att erbjuda en lågtröskelbehandling som inte kräver att man åker till en mottagning, säger forskaren Clara Hellner vid Karolinska institutet.

Vetenskaplig studie:

Effect of Internet-Delivered Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents With Nonsuicidal Self-Injury Disorder: A Randomized Clinical Trial, Jama Network Open.

Kontakt:

Clara Hellner, adjungerad professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, clara.hellner@ki.se

Johan Bjureberg, psykolog och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, johan.bjureberg@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera