Två barn tränar med hantlar
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vart tredje barn i årskurs 6 har skolkat från skolidrotten. En studie visar också att frånvarande elever känner sig mer obekväma med sina kroppar och oroar sig för hur de uppfattas.

Majoriteten av ungdomar i Sverige rör sig för lite. Därför anses skolidrotten ha stor betydelse.

Tidigare studier har visat att barns deltagande i idrottslektionerna minskar under högstadiet. Forskare från Göteborgs universitet ville därför se hur vanligt detta är redan i mellanstadiet.

En tredjedel har varit frånvarande

I studien fick drygt 500 sjätteklassare i Sverige svara på enkäter. Det visade sig att frånvaro från idrottslektionerna inte var ovanligt.

– Svaren visade att ungefär en tredjedel av barnen hade skolkat från skolidrotten vid ett tillfälle eller mer under den senaste terminen, säger forskaren Carolina Lunde vid Göteborgs universitet.

Missnöjda med sina kroppar

De sjätteklassare som hade skolkat var mer missnöjda med sina kroppar, och var betydligt mer oroade över hur kropparna framstår i sociala sammanhang, än eleverna som deltog i idrottslektionerna. De var också mindre nöjda med sin fysiska förmåga.

– Studien visade också att de som skolkade inte riktigt förstod syftet med skolidrotten. Att delta uppfattades som ett måste, snarare än för att det är kul, säger Carolina Lunde.

Sen utveckling tycks påverka

Det var ingen skillnad mellan hur mycket pojkar och flickor skolkade. Men ett oväntat fynd var att flickor som upplever att de är senare i sin pubertetsutveckling skolkade i högre grad än andra.

– Detta var förvånande, eftersom tidigare studier visat att minskad fysisk aktivitet bland tjejer snarare hänger samman med att vara tidigt utvecklad, säger Carolina Lunde.

Hon lyfter fram att studien är ett första steg för att förstå hur barns inställning till kroppen kan påverka deras deltagande i skolidrott.

– Resultaten visar hur viktigt det är att skapa förutsättningar för unga att känna sig trygga och bekväma under skolidrotten, säger Carolina Lunde.

Studie:

Unexcused Absence from Physical Education in Elementary School. On the Role of Autonomous Motivation and Body Image Factors, Body Image.

Kontakt:

Carolina Lunde, forskare vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet,  carolina.lunde@psy.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera