Artikel från Jönköping University

Många pensionärer i Sverige fortsätter att jobba för att dryga ut sina inkomster. Och trenden ser ut att växa sig starkare.

Var tredje 60-plussare är, eller planerar att bli, en jobbonär som kombinerar arbete och pension. Det visar en rapport från Jönköping university på uppdrag av pensionsplattformen Minpension.

Enkäten visar att skälen till att varva pensionärslivet med jobb varierar. För många väger behovet att känna sig behövd tungt. Andra känner en oro över att pensionen inte ska räcka till. Det kan också handla om att man inte orkar jobba fullt ut de sista åren.

Inga samband mellan inkomst och utbildning

Intresset för jobbonärslivet var relativ likt inom gruppen pensionärer.

– När vi undersökte intresset för att kombinera arbete och pension fanns det inga tydliga samband mellan inkomst eller utbildning. Det är därmed intressant hur det faktiska utfallet i befolkningen skiljer sig från det intresse som enkätsvaren visade. Möjligtvis så väljer individer annorlunda när det är dags att pensionera sig alternativt att kompositionen av jobbonärer kan komma att förändras, säger forskaren Ivar Wahlstein vid Jönköping university.

Så många pensionärer jobbar

Idag arbetar fler än 400 000 personer över 65 år, ofta i kombination med pensionsuttag.

Bland medelinkomsttagare har drygt fyra av tio 67-åringar fortfarande inkomst från arbete.

Vid 70 års ålder förvärvsarbetar drygt 8 000 kvinnor, eller 13 procent. I samma åldersgrupp förvärvsarbetar 13 000 män, vilket motsvarar 25 procent.

Vid 80 års ålder förvärvsarbetar fem procent av kvinnorna och tolv procent av männen. De flesta pensionärer arbetar deltid.

Inkomst från jobb spelar roll

Forskarna lyfter fram att arbetsinkomsterna spelar en allt viktigare roll för pensionärers samlade disponibla inkomst.

– Utvecklingen drivs främst av höginkomsttagare och personer med eftergymnasial utbildning. Den ökade inkomstojämlikheten bland pensionärerna som tidigare studier visat på kan därför till största del hänföras till ökade arbetsinkomster och tjänstepensioner, säger forskaren Johannes Hagen.

Fler behöver jobba längre

Det mesta talar för att trenden mot senare utträde ur arbetslivet kommer att fortsätta. Många behöver jobba längre för att få samma nivå på pensionsinkomsten som den äldre generationen.

– Sedan den allmänna pensionen infördes har medellivslängden ökat medan den genomsnittliga pensionsåldern har varit i stort sett konstant. Av dessa anledningar har man höjt pensionsåldrarna i pensionssystemet och kommer att fortsätta göra det. Därför återstår det också att se huruvida andelen som kombinerar pensionsuttag med arbete också kommer att öka, säger Johannes Hagen.

Mer om pensionsforskningen

Rapporten utgår från en enkät som är en del av ett forskningsprojekt om svenska pensionärers pensionsbeslut, med data från Minpension och Statistiska centralbyrån.

Forskningen sker vid Jönköping international business school, Jönköping university i tilsammans med Minpension, som är ett samarbete mellan svenska staten och pensionsbolagen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera