Kvinna håller en bild på en lever framför magen
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många med typ 2-diabetes riskerar att drabbas av fettlever som kan leda till mycket allvarliga leversjukdomar. Idag finns inget läkemedel, men forskare kan nu visa att en antikropp som blockerar ett protein kan bli ett framtida behandlingsalternativ.

På några decennier har fetma och övervikt blivit en global folksjukdom som bland annat orsakat en kraftig ökning av antalet personer med typ 2-diabetes.

Långvarig övervikt och typ 2-diabetes ökar risken för icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom, NAFLD, som är den vanligaste orsaken till kroniska leversjukdomar, till exempel leversvikt och levercancer, i Europa och USA.

Idag saknas läkemedel för behandling av sjukdomen.

Person testar blodsockervärde

Många drabbade av fettleversjukdomen

NAFLD, en förkortning för engelskans Non-alcoholic fatty liver disease, drabbar mer än 100 miljoner vuxna i världen. Tidigare forskning visar en betydligt ökad risk för levercancer hos personer med fettleversjukdomen.

25-29 procent av personer med typ 2-diabetes har NAFLD.

I Sverige har cirka 500 000 personer diabetes. 85-90 procent har typ 2-diabetes, enligt Diabetesförbundet.

Fettsyror lagras – tydlig risk för leverskador

Vit fettvävnad har en mycket stor förmåga att lagra fett men vid långvarig och kraftig övervikt, och ofta vid typ-2 diabetes, är den inte tillräcklig. Mängden fettsyror i blodet ökar och lagras i bland annat levern. Ansamlingen av fett stör leverns frisättning av glukos och leder till insulinresistens, men ökar också risken för permanenta skador på ett av kroppens viktigaste organ.

Nu har forskare vid bland annat Karolinska institutet undersökt en ny metod för att begränsa uppkomsten av fettlever.

Antikropp kan bli ett behandlingsalternativ

I studien har forskarna testat en läkemedelskandidat i form av en antikropp mot proteinet VEGF-B, vaskulär endoteltillväxtfaktor B, som styr frisättningen av fett från den vita fettvävnaden. Studien gjordes på möss som fick olika dieter och behandlades med läkemedelskandidaten.

– Vi har identifierat ett nytt sätt att behandla fettlever som involverar att fett stannar kvar i fettvävnaden och inte läcker ut och ansamlas i levern. Våra resultat visar att farmakologisk blockering av VEGB-B-signaleringen hos möss förhindrar fettansamling i levern och minskar risken för utveckling av NAFLD, säger Ulf Eriksson som är professor vid Karolinska institutet.

Metoden väcker hopp om bättre behandling av fettlever.

– Uppkomsten av fettlever är associerad med flera allvarliga och i vissa fall dödliga sjukdomar. Med den behandlingsprincip som vi har utvecklat kan det bli möjligt att förhindra uppkomsten av fettlever och förhoppningsvis minska risken för leversvikt och obotlig levercancer, säger forskaren Annelie Falkevall vid Karolinska institutet.

Antikropp blockerar frisättning av fett

Forskarna studerade också fettvävnad från 48 patienter som skulle genomgå överviktskirurgi. Hälften av gruppen hade NAFLD, medan återstående hälften inte hade sjukdomen.

Resultaten visar ett tydligt samband mellan nivån av VEGB-B-signalering i vit fettvävnad och förekomsten av fettleversjukdomen.

– Nästa steg för att komma vidare med denna spännande läkemedelskandidat är att få in den i ett kliniskt utvecklingsprogram, säger Ulf Eriksson.

Vetenskaplig studie

Inhibition of VEGF-B signaling prevents non-alcoholic fatty liver disease development by targeting lipolysis in the white adipose tissue, Journal of Hepatology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera