Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har tagit fram en ny prognosmetod som fungerar som en markör för tjocktarmscancer och flera andra tumörsjukdomar. Metoden, som bygger på en kombination av immunceller, kan också användas för att förutsäga behandlingsresultat vid immunterapi.

Immunsystemet är komplext, med ett stort antal celltyper. På senare tid har dess betydelse vid cancer fått allt mer uppmärksamhet.

Immunceller ingår ofta i miljön i och runt en tumör, där de kan bidra till att stödja eller undertrycka tumörens tillväxt. Olika immunterapier används framgångsrikt som behandling av flera cancerformer.

Men det finns även tumörer som inte svarar på immunterapi.

Kombination av specifika immunceller

Nu har forskare vid Uppsala universitet identifierat en kombination av specifika immunceller som skulle kunna användas för att både ge prognos och förutsäga hur vissa cancerformer svarar på behandling vid immunterapi.

Genom att på förhand kunna säga vilka patienter som har störst nytta av immunterapi, kan man undvika att behandla den grupp som i dag får svåra biverkningar, men inte önskvärd effekt.

– Vi började med att kartlägga 15 olika sorters vita blodkroppar i tumörprover från patienter med tjocktarmscancer. Förekomsten av en typ av makrofag och en sorts T-cell var förknippade med hur det gick för patienterna, säger forskaren Artur Mezheyeuski vid Uppsala universitet.

Prognosmarkör för minst fem cancerformer

Baserat på förekomsten av makrofagen och T-cellen tog forskarna fram en prognosmetod som de kallade Signatur för immunaktivering, Sia.

De kunde också visa att det finns ett samband mellan Sia och sjukdomsutveckling för tjock- och ändtarmscancer, men också för flera andra av de vanligaste cancerformerna.

– Sia är en relativt enkel prognosmetod att ta fram och vår slutsats är att den kan fungera som en oberoende prognosmarkör för minst fem olika cancerformer. Den fungerade också bättre än andra prognosmetoder som bygger på närvaron av immunceller, säger Artur Mezheyeuski.

Kan ge svar om behandlingen

Studien visade att Sia även kan användas för att förutsäga behandlingssvar vid immunterapi. När forskarna analyserade prover från patienter som drabbats av malignt melanom, som behandlats med immunterapi såg de att patienter som hade höga Sia-värden svarade bättre på behandlingen.

– Vi tror att våra resultat kan utvecklas vidare så att Sia kan användas för att välja ut patienter som har störst sannolikhet att svara på olika typer av immunterapi, säger Tobias Sjöblom, professor vid Uppsala universitet.

Makrofagerna som ingick i Sia hade unika egenskaper och en ny behandlingsstrategi skulle kunna vara att slå ut just dessa celler. En sådan behandling skulle kunna kombineras med immunterapi och med hjälp av Sia skulle man också kunna definiera de patienter som skulle ha störst nytta av denna kombination.

Vetenskaplig studie:

An immune score reflecting pro- and anti-tumoural balance of tumour microenvironment has major prognostic impact and predicts immunotherapy response in solid cancers, eBioMedicine.

Kontakt:

Tobias Sjöblom, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, tobias.sjoblom@igp.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera